Samspillet i offentlig/privat innovation omkring udvikling af ny teknologi


Vi indbyder hermed til seminar med erfaringer fra projektet bæredygtig innovation, hvor der er arbejdet med sammenspillet i offentlig/privat innovation omkring udvikling af ny teknologi. Konteksten er virtuel hjemmepleje, men de opnåede indsigter gælder samarbejde mellem en offentlig service udbyder og en privat IT-leverandør.

Fokus for samarbejdet har været udvikling af teknologi til forskellige anvendelseskontekster. Dette samarbejde har haft karakter af et partnerskab, som over en årrække har gjort det muligt at arbejde med medarbejderdrevet innovation i takt med en øget organisatorisk og teknologisk modenhed. Teknologien under udvikling har således fungeret som en innovationsplatform.

På seminaret er der oplæg og diskussion om spørgsmål som:

  • Hvad betyder det at være partnere fremfor kunde/leverandør og hvordan praktiseres det rent organisatorisk og kommunikativt?
  • Hvordan kan der udvikles en fælles platform, der samtidig giver mulighed for udvikling i og tilpasning til forskellige organisatoriske kontekster?
  • Hvad er det IT leverandøren kan lære og tage med sig i forhold til andre organisationer?
     

Program

13.30-14.00 Ankomst, registrering, kaffe og kage

14.00-14.10  Velkomst
ved Morten Kold Mikkelsen (innovation og dokumentation, Viewcare), Vibeke Eriksen (Leder af hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Viborg Kommune ) og Hanne Westh Nicolajsen, lektor og projektleder, ITU

14.10-14.50

Erfaringer fra partnerskabet
ved Vibeke Erikesen og Morten Kold Mikkelsen

14.50-15.20 Forskningsbidrag
ved Gitte Tjørnehøj, Seniorrådgiver Aalborg Universitet

15.20-15.40 Rundbordssnak på baggrund af de overordnede spørgsmål

15.40-16.00 Fælles diskussion

 

Materiale fra projektet

Viewcare
Virtuel hjemme- og sygepleje
Co-creation baner vej for succes med virtuel hjemmepleje

 

Den samlede projektgruppe består af:

Morten Kold Mikkelsen, Innovation og dokumentation, Viewcare
Olaf Grønvaldt, Udvikling Support og Drift, Sharecon
Vibeke Eriksen, Leder af hjemmepleje og Hverdagsrehabiletering, Viborg Kommune
Hanne Westh Nicolajsen, projektleder og lektor, IT-Universitetet
Sisse Finken, lektor, IT-universitetet
Lars Rune Christensen, lektor, IT-Universitetet
Gitte Tjørnehøj, seniorrådgiver, Aalborg Universitet

 

 Tid og sted

Dato:  16. august 2018
Tid:  Kl. 13.30-16.00
Sted:  IT-Universitetet i København, Rued Langgaardsvej 7, 2300 København S, Lokale 2A52
Pris:  Deltagelse er gratis, men ved udeblivelse eller framelding senere end d. 15. august kl. 12 faktureres 300 kr.
Kontakt navn:  Laura Møller, tlf. 93 50 88 04
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  14. august 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet