Anvendelse af informationsteknologi i produkter


Informationsteknologi er i voldsomt stigende grad noget, der indgår som en integreret del af snart sagt alle produkter fra hårde hvidevarer og droner til entreprenørmaskiner. Integrationen omfatter såvel central styring af produktet som indlejring i produkters delsystemer. Software og processorkraft bliver en komponent i produkter og -produktdele.

Udviklingen af sådan software og processorkraft kan foregå internt i virksomheden eller hos underleverandører. I begge tilfælde udfordres virksomhedernes evne til at organisere udviklingsarbejdet og få det bedste ud af designarbejdet. Vilkårene for organisation og design forandrer sig i takt med, at informationsteknologien bliver en vigtig komponent i industriprodukter, når man udnytter mulighederne for at indbygge it i delsystemer og delkomponenter.  
 
Dette seminar bruger produkter fra maskinsektoren som eksempler. Vi vil beskæftige os med områder som: It i innovation af industriprodukter og -komponenter. Ledelse af udvikling af it i industriprodukter, herunder valg af agile eller plandrevne processer samt adgang til kompetencer og viden. Fremtidssikret design af produkter med henblik på videreudvikling og opgradering. Styring af underleverandører.

Seminaret arrangeres i samarbejde mellem InfinIT og Væksthus Nordjylland.

 

Program

11.45 Ankomst og sandwich

12.30 Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel, InfinIT

12.40 Innovationsledelse i industrielle virksomheder
v. professor Charles Møller, Center for Industriel Produktion, AAU

Med informationsteknologi som løftestang i forskning og udvikling

13.20 Software som led i produktinnovation
v. lektor Ivan Aaen, Institut for Datalogi, AAU

14.00 Kaffe

14.20 Udvikling af it i maskiner
v. Mads Jensen, Migatronic A/S

Udfordringer med nuværende produktprogram

• Platforms tankegang. Vurdering af pris på alternative løsninger. Udfasning

Platforms- og arkitekturtankegang

• Kongstanken – frigive tid til nyudvikling. Platforme, moduler og arkitekturer

• Agilitet i et plandrevet miljø. Software/hardware lag. Genbrugeligt software

Arbejdet fremad

• Fremtidssikret arkitektur. Fokus på specifikationer. Produkt Owner rolle

15.00 Kaffe

15.10

Platformsstrategi for SW & HW udvikling
v. John Kaasgaard, Grundfos

HW & SW platforme

Strategier og tanker, modularisering, kombinatorik, skalerbarhed, test, 2’nd source & udskiftbarhed

Leverandørsamarbejde, forhandlinger

15.50

Opsamling
v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel

Drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar

16.00 Kaffe og uformelt netværk

 Tid og sted

Dato:  4. maj 2017
Tid:  Kl. 12.30-16.30. Sandwich kl. 11.45-12.30
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 250 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  1. maj 2017


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet