Big data og data-intensive systemer i Danmark


InfinIT inviterer til konference om Big data og data-intensive systemer i Danmark

15. januar 2014 på Aalborg Universitet København

 

Hvorfor skal du komme til konferencen?

For at lære om muligheder og potentialer ved brug af Big Data, for at lære om teknologier til Big Data og data-intensive systemer, og ikke mindst for at netværke med andre og dermed skabe grobund for nye samarbejder og initiativer.

Hvorfor tror vi på big data i fremtiden?

Fordi der kommer mere og mere data, fra flere og flere forskellige kilder, som tilsammen giver nye og unikke muligheder for at analysere og optimere indenfor alle dele af samfundslivet.

Hvorfor arbejder vi med big data?

Fordi de nye typer data kan hjælpe med at løse mange af samfundets store udfordringer og fordi Big Data og data-intensive systemer er spændende rent teknisk.

Download slides:

Big data og data-intensive systemer i Danmark

af Torben Bach Pedersen, AAU

Sådan bruges Big Data til Business Intelligence

af Torben Bach Pedersen, AAU

Nye forskningsresultater inden for management af geo-spatiale data

af Christian S. Jensen, AAU

Fraud and transactional data

af M. Nadeem Gulzar, Danske Bank

GPS for interactive traffic analysis

af Kristian Torp, AAU

Når "Big Data" kommer fra "Big Machines"

af Brian Vinter, Niels Bohr Instituttet

Program

09.00

Registrering og kaffe

09.30

Velkomst v/ InfinIT

09.45

Big Data: Danmarks nye råstof

Søren Tranberg

Regional Project Manager - ICT, Invest in Denmark

10.15

Når "Big Data" kommer fra "Big Machines"

Brian Vinter

Professor, Niels Bohr Instituttet

10.45

Pause + netværk

11.15

Vælg mellem:

 

Sådan bruges Big Data til business intelligence - fra store data til store forretningsfordele

Torben Bach Pedersen

Professor, Center for Data-Intensive Systemer, AAU

Nye forskningsresultater inden for management af geo-spatiale data

Christian S. Jensen

Professor, Center for Data-Intensive Systemer, AAU

 

11.45

Frokost

12.30

Vælg mellem:

 
 

Fraud og transaktionsdata

Mohammad Nadeem Gulzar

Chief architect, Danske Bank

Sådan bruges GPS-data til interaktive trafikanalyser for hele Danmark - big traffic data i praksis

Kristian Torp

Lektor, Center for Data-Intensive Systemer, AAU

13.00

Pause + netværk

13.30

Workshops

 

14.30

Pause + netværk

15.00

Paneldiskussion

15.45

Introduktion af interessegruppen for Big data og Business Intelligence

16.00

Tak for i dag

16.10

Netværk og lidt godt til ganen

Abstracts:

Søren Tranberg, Invest in Denmark: Big Data: Danmarks nye råstof

Den digitale økonomi tegner sig for 20 pct. af væksten i de udviklede lande, og OECD peger på datadrevet innovation som en kilde til vækst, der skal tages alvorligt af den offentlige sektor, der håndterer store mængder data. Invest In Denmark er en afdeling under Udenrigsministeriet, der tiltrækker udenlandske investeringer og samarbejdspartnere fra hele verden. Velkendte nationale løsninger som det danske CPR-register, nem-id, biobanker m.m. skaber udenlandsk interesse for danske kompetencer og fra 2014 bliver Big Data er et styrket indsatsområde i forhold til at tiltrække investeringer og partnerskaber.

Brian Vinter, Niels Bohr Instituttet: Når "Big Data" kommer fra "Big Machines"

Big Data bruges oftest om store datasæt der beskriver mennesker og forretningsgange, men meget stor kilde til Big Data er datasæt fra store maskiner, både videnskabeligt udstyr og i industriel produktion. Foredraget vil give eksempler på sådanne datasæt fra store installationer, både fra naturvidenskab og fra industrielle processer der samler og behandler sådanne kæmpe datasæt. Historisk har ”Big Science” været frontløber på Big Data, fx Large Hadron Collider, fra CERN, og videnskaben er stadigt helt i front når det kommer til indsamling og analyse af enorme datasæt. Foredraget vil fortælle lidt om hvad der venter i Big Data analyse og hvordan dele af dette allerede er på vej til dansk industri.

Torben Bach Pedersen, Center for Data-Intensive Systemer, AAU: Sådan bruges Big Data til business intelligence - fra store data til store forretningsfordele

Business intelligence (BI) handler om hvordan man bruger data til at forstå sin forretning til bunds, herunder hvad der driver salg og omkostninger, og hvordan ens kunder tænker og agerer. Denne viden bruges så til at træffe gode forretningsbeslutninger baseret på et informeret grundlag snarere end mavefornemmelser. BI har været anvendt i en årrække, primært baseret på "interne data" fra ens egen organisation. Med Big Data bølgen er en række nye spændende "eksterne" datakilder blevet tilgængelige, såvel fra sociale medier som Twitter og Facebook som fra sensorer, f.eks. GPS i smartphones. Disse nye data giver en helt nye muligheder for at analysere op optimere sin forretning. Oplægget vil beskrive ligheder og forskelle mellem BI og Big Data, forskellige typer af Big Data og hvordan Big Data teknologier kan bruges til BI, illustreret ved eksempler fra en række brancher.

Christan S. Jensen, Center for Data-Intensive Systemer, AAU: Nye forskningsresultater inden for management af geo-spatiale data

Mængden af lokations-relaterede data vokser hastigt bl.a. fordi det i stigende grad er muligt at opsamle bevægelsesdata fra mobile objekter så som smartphone-brugere samt biler og køretøjer generelt. Foredraget har til hensigt at give et indblik i et udvalg af nye løsninger, der udnytter, og er motiveret af, denne udvikling:

  • Hver dag udføres der mere end en milliard ”google”- forespørgsler, hvor brugerne er på jagt efter lokale informationer. Hvordan leverer vi bedre resultater til brugerne?
  • En af de sektorer, der udleder flest drivhusgasser, og som bidrager væsentligt til luftforurening, er transportsektoren. Hvordan udnytter vi GPS-data til at muliggøre eco-routing, der kan reducere udledninger med op til 20 %?
  • I fremtiden kan vi forestille os at vi løbende får positionsdata fra store populationer af brugere. Hvordan kan vi effektivt modtage og nyttiggøre sådanne data i services?

Bio: Christian S. Jensen er Obel Professor ved Aalborg Universitet. Han har desuden været ved Aarhus Universitet i tre år og har for nylig tilbragt et år hos Google Inc., Mountain View. Hans forskning vedrører data management og data-intensive systemer med fokus på spatio-temporale data. Christian er ACM og IEEE Fellow, og han er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Han har modtaget flere nationale og internationale priser for sin forskning.  Han er editor-in-chief for The VLDB Journal.

Mohammad Nadeem Gulzar, Danske Bank: Fraud og transaktionsdata

I en moderne finansiel virksomhed har kunderne talrige kanaler til at udføre deres bankvirksomhed gennem. Dette går fra transaktioner i en filial til mobil/tabletbanking, hvor man 24 timer i døgnet kan optage lån, handle valuta osv. Dette kræver et øget fokus på automatisk at kunne opdage potentielt bedrageri for at undgå unødige tab. En metode er at bruge de transaktionsdata banken har til rådighed for at fange mønstre og adfærd for den individuelle kunde.Tid og sted

Dato:  15. januar 2014
Tid:  09.00-16.30
Sted:  Aalborg Universitet København, Auditoriet 1.008, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Pris:  Gratis. Dog faktureres et no-show-gebyr på 500 kr. ved udeblivelse eller afbud på dagen.
Kontakt navn:  Tina Lindekilde Sørensen
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  10. januar 2014


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet