Effektive forretningsprocesser sikres gennem agil it-udvikling?


Innovationsnetværket for IT (InfinIT) og Innovationsnetværket for Finans IT (IFFI) inviterer til inspirationsdag om effektive forretningsprocesser og agil it-udvikling. Arrangementet er samtidigt et kickoff-møde, hvor netværkene præsenterer deres indsatsområder inden for digitalisering og processer og lægger op til samarbejde mellem private firmaer og forskere.

Der stilles stadigt større krav til effektive forretnings- og udviklingsprocesser, omstillingsparathed, værdiskabelse og kvalitetssikring, ikke mindst inden for finanssektoren. Der er brug for et ekstra værdiindhold i forretningsprocesser og produkter ud over det, konkurrenterne kan præstere. I den udfordring kan agil udvikling og agile forretningsprocesser i kombination med innovation hjælpe os.

På inspirationsdagen vil der være forskningsoplæg om nuværende og kommende teknologier og metoder i deres samspil med udvikling og processer, virksomhedsoplæg med eksempler på konkrete tilgange og udfordringer og tid til diskussion. På dagen kan du høre oplæg fra eksperter fra Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet, Delta, e-nettet, IT Universitetet og Nykredit.

Du bedes tilmelde dig inspirationsdagen via dette linkProgram

09.45-10.15   Ankomst og kaffe

10.15-10.25   Velkomst
ved Anette Broløs, direktør CFIR og Innovationsnetværket for Finans IT (IFFI)

10.25-10.55   Forskere og private i samspil
- Via innovationsnetværkene InfinIT og IFFI
v. afdelingsleder Peter Carstensen, Alexandra Instituttet
- Research in agile. Eksempel på samspil
v. chefkonsulent Morten Elvang, Delta Consultancy

10.55-11.35   Pragmatisk softwareinnovation
v. lektor Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU
- Værdiskabelse i software-teams

11.35-11.40   Pause

11.40-12.30   Adaptive Case Management (ACM)
v. lektor Thomas Hildebrandt, ITU
- Introduktion til ACM og mulige anvendelser vedr. agil bruger- og videreudvikling af procesorienterede IT-systemer
- Hvordan får vi udbytte af samspil mellem forskere og private på procesområdet?
Debat i salen v. Peter Carstensen

12.30-13.10   Frokost

13.10-13.50   Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren
v. Jesper Grona, Projekt- og Metodechef, E-nettet

13.50-14.00   Pause

14.00-14.40   Procesarbejdet i Nykredit
v. funktionschef John Nielsen, Nykredit
- Praktisk vinkel på metodeanvendelse ved procesarbejde, herunder muligheder og udfordringer.

14.40-15.00   Spørgsmål, drøftelse og afrunding
v. Peter Carstensen, Alexandra Instituttet

15.00-15.15   Kaffe og uformelt netværk

Tid og sted

Dato:  23. oktober 2014
Tid:  Kl. 10.15-15.00, registrering fra 9.45
Sted:  Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show-gebyr på 400 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  16. oktober 2014

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet