Hands-on workshop om Interaktive Materialer


InfinIT, KEA og IDA Materialeteknologi inviterer til

hands-on workshop om Interaktive Materialer

torsdag 22. maj 2014 hos KEA i København


Vil du blive klogere på nye intelligente materialer og lære, hvordan du kan skitsere interaktive design med Arduino processor boards. Så kom til workshop, hvor du vil få et hands-on kendskab til Arduino og ny viden om sensorer og andre interaktive materialer med hjem.

InfinIT – Innovationsnetværk for IT, KEA – Københavns Erhvervs Akademi og IDA Materialeteknologi invitere til en hands-on workshop, hvor du kan lære om, hvad interaktive materialer kan, og hvordan du kan arbejde med dem. Du vil få et introduktions kursus til Arduino processorboards, der bla. anvendes indenfor interaktiv design, bærbar elektronik eller wearable teknologi. Derudover vil du få indblik i forskellige sensorsystemer, og hvordan de kan integreres i et interaktivt design med Arduino.

Du vil få et Arduino start-up kit med forskellige sensorer og aktuatorer med hjem, samt viden, der gør dig i stand til at arbejde videre derhjemme. Der er ingen krav om forhåndskendskab til Arduino eller programmering.

> Læs reportage og se slides fra arrangementet her

> Download invitationProgram

09.00-09.15   Ankomst og morgenkaffe

09.15-09.25   Velkomst
v/ Karin Bech, InfinIT

09.25-09.45   Rundvisning i Material Connection
v/Mette Bak, Kurator for Material Design Lab og Material Connexion, Industriel Designer, KEA
Mette vil vise rundt i KEA´s Materialebibliotek Material Connec tion, der er Skandinaviens største materialebibliotek. Samlingen består af 1500 fysiske materialeprøver og ca. 7000 materialer i databasen.

09.45-10.15   Materialer, - fra forskning til industri
v/Mette Bak, Kurator for Material Design Lab og Material Connexion, Industriel Designer, KEA
I oplægget vil Mette give en introduktion til de udfordringer, der er med at få nye materialer og teknologi fra forskningen ind i industrien, og hun vil lægge op til, at designerne i fremtiden kan blive ”the missing link”.

10.15-10.45   Introduktion til Arduino
v/ Sebastian Thielke, Interaction Designer
I oplægget vil Sebastian give en overordnet introduktion til, hvordan micro-controllere virker, og hvad de kan bruges til. Han vil komme ind på, hvad Arduino platformen består af og de forskellige delelementer, der indgår i et Arduino kredsløb.

10.45-11.00   Pause

11.00-12.00   Hands-on Arduino workshop, del 1
v/Sebastian Thielke, Interaction Designer
I workshoppens første hands-on del vil vi lære at sætte et Arduino board op med forskellige typer standard sensorer og få en fornemmelse af, hvordan de forskelli ge sensorer opfører sig, og hvordan deres data kan bruges til at påvirke forskellige outputs.

12.00-13.00   Frokost

13.00-13.30   Sensorer - hvad de kan og hvordan de fungerer
v/Erik Haastrup Müller Msc(Eng), Stifter af Futation og MaterialSampleShop
Vi ser på interessante sensortyper og de muligheder, de giver for at skabe interaktivitet. Du får også en introduktion til, hvordan sensorerne rent teknisk fungerer, samt en præsentation af nogle af de eksotiske materialer, der indgår i moderne sensorer.

13.30-14.30   Hands-on Arduino workshop, del 2
v/ Sebastian Thielke, Interaction Designer
I workshoppens anden hands-on del vil vi eksperimentere med, hvordan vi kan integrere mere avancerede sensorer ud fra vores viden om materialer og Arduino, og se hvad der sker!

Tid og sted

Dato:  22. maj 2014
Tid:  9.00-14.30
Sted:  KEA, Københavns Erhvervsakademi, Guldbergsgade 29N, 2200 København N.
Vi mødes i udstillingen ved materialebiblioteket Material Connec tion i hovedbygning P1.
Pris:  600 kr. Prisen inkluderer et Arduino workshop kit, du får med hjem + forplejning på dagen.
Kontakt navn:  Marianne Bentzen, tlf. 26 70 06 54
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  18. maj 2014


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet