Konference: Digitaliseringen af offentlige og private rum: Udvikling, brugbarhed og etik


InfinIT inviterer til konference om

Digitaliseringen af offentlige og private rum: Udvikling, brugbarhed og etik

Der pågår en bølge af digitaliseringer både i den offentlige og private sektor i disse år. Stadig mere af vores interaktion med kommuner, forvaltninger, virksomheder og hinanden mv. foregår digitalt. Det er politikernes mål, at alle som kan, skal benytte disse kanaler til dialog med myndigheder i løbet af 2014. Og samtidig forventes det, at nye agile og adaptive teknologier kan styrke den enkelte borger/bruger, således at hun endnu mere selv kan tage vare på forvaltningen af sit eget liv, sundhed og livskvalitet, hjulpet af selvmålinger og opsamlinger af informationer eller data om aktiviteter og adfærd.

Men hvordan sikrer vi, at teknologierne faktisk kan bruges af borgerne? Hvordan tilpasses de borgernes forudsætninger, forventninger og behov ift. at kunne tage vare på eget liv? Hvordan kan vi vide, på hvilken måde de dataspor, vi afsætter hver dag, bliver anvendt?

Disse spørgsmål er af central betydning for både IT- og leverandørvirksomheder, det offentlige og ikke mindst den enkelte borger, og vil blive adresseret fra forskellige vinkler på konferencen.

Behov for viden om design, evaluering og etik

Mange små og mellemstore virksomheder udvikler teknologiske løsninger, som retter sig imod selvbetjeningsydelser i den offentlige sektor og/eller imod ’selvovervågnings-løsninger’ til den enkelte borger. Det kræver et innovationssamarbejde imellem offentlige og private aktører og stor viden om design og evaluering af løsninger, som brugerne reelt kan anvende og har gavn af. Videre fordrer det en løbende fremadrettet dialog om fx de etiske implikationer, der kan opstå ved, at offentlige og private instanser anvender og forvalter med afsæt i individuelle borgeres data. Og hvem har så ansvaret og hvilke konsekvenser skal det have, hvis man ikke formår at leve op til de krav om digitale procedurer, som systemerne er indrettet efter?

Mere dialog med forskningen

Konferencen sætter fokus på brugbarhed og udviklingsprocesser, dels inden for digitale løsninger til det offentlige og private, dels ift. selvmålinger eller – monitorering, og adaptive og fleksible borger-rettede systemer. Private og offentlige virksomheder præsenterer cases og peger på muligheder og barrierer ved udvikling og anvendelse af denne type teknologier. Dette sættes i perspektiv af nogle af Danmarks ledende forskere inden for adaptive teknologier, design, selvmonitorering, usability og udviklingsprocesser. Du kan således møde både forskere og praktikere inden for feltet.

> Download invitation


> Læs reportage og se slides og videoer fra arrangementet her

 Program

8.30-9.00   Ankomst og morgenkaffe

9.00-9.20   Velkommen og introduktion af dagens emne
v/ Peter Carstensen, afdelingsleder InfinIT og Alexandra Instituttet

9.20-9.30   Filmklip om borgeres møde med digitaliseringen
v/ Yngve Gregoriussen, videnskabelig assistent, Knowledge Lab

9.30-10.45   Udvikling af brugervenlige selvbetjeningsløsninger til borgerne i de danske kommuner
v/ Flemming Engstrøm, chefkonsulent/programleder, KOMBIT; Kim Emil Rasmussen, Chefkonsulent, KMD; Jan Stage, professor ved Aalborg Universitet og Jane Billestrup, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet
De danske kommuner er i gang med en gennemgribende digitalisering med udvikling af selvbetjeningsløsninger, der giver borgere adgang til en bred vifte af kommunale services. Løsningerne udvikles af en kreds af IT-leverandører. Kravet til dem er, at de skal udvikle brugervenlige løsninger, hvis målene skal nås. For at understøtte udviklingen har KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab) og KL (Kommunernes Landsforening) i programmet Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) udviklet metoder og værktøjer til beskrivelse af krav og ideer til brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Vi beskriver processen og rapporterer fra et Infinit miniprojekt, som har undersøgt og vurderet materialet fra EDS-programmet med fokus på materialets anvendelighed for de involverede IT-leverandører.

10.45-11.00   Pause

11.00-11.30   Hvor skal vi hen, du?
v/ Thomas Hildebrandt, lektor ved IT-Universitetet i København
I oplægget gives et bud på hvordan tværfaglig forskning i adaptive processer, brugbarhed, kommunikation og slut-bruger-udvikling kunne gøre digital selvbetjening og borgerbetjening forståelig og sammenhængende.

11.30-11.40   Filmklip om borgeres møde med digitaliseringen
v/ Yngve Gregoriussen, videnskabelig assistent, Knowledge Lab

11.40-12.00   Opsamling og debat
v/ Lars Bo Larsen, lektor ved Aalborg Universitet

12.00-13.00   Frokost

13.00-13.30   Haves: "De der kan, skal". Ønskes: Gode værktøjer
v/ Rolf Molich, indehaver af DialogDesign
1. december 2013 lancerede det offentlige den såkaldte anden bølge af selvbetjeningsløsninger. Borgere, der kan, skal anvende disse løsninger. Beklagelser over manglende brugsvenlighed i første bølge var indtil da blevet afvist med en bemærkning om "Bare vent til bølge to kommer". En gruppe uafhængige usability specialister har undersøgt brugsvenligheden af nogle af selvbetjeningsløsningerne i bølge to. Det står ikke godt til. Indlægget viser eksempler på problemer, diskuterer hvorfor det gik galt, og kommer med konkrete forslag til, hvordan det offentlige og private firmaer kan gøre det bedre fremover.

13.30-14.00   Data - Grundstoffet i fremtidig digital borgerservice
V/ Simon Bentholm, Adfærdsdesigner, KL.7
Data er gået fra kedelig til cool. Data er overalt og inde i alt. Hør fra forfatteren til "Data - Virksomhedens nye grundstof”, Simon Bentholm, hvordan data kommer til at ændre praksis i det offentlige. Alt fra policy, velfærdydelser til generel borgerbetjening står overfor radikale forandringer – mere relevans, mere intelligens og generelt mere automatisering er kodeordene for fremtidens borgerservice.

14.00-14.10   Filmklip om borgeres møde med digitaliseringen
v/ Yngve Gregoriussen, videnskabelig assistent, Knowledge Lab

14.10-14.30   Kaffepause

14.30-15.00   Mit første møde med digitaliseringen
Willy Retvig, underviser på it-kurser i Silkeborg
Charlotte Rytter, studerende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Willy Retvig, der er it-underviser for ældre, fortæller om hvordan han oplever borgernes første møde med IT, hvilke problemer de oplever, og hvad de har let ved i mødet med ”det digitale Danmark”.
Charlotte Rytter har lavet en dokumentar omkring ældres møde med digitaliseringen. Hun vil vise klip fra dokumentaren ”Digital alderdom” og fortælle om, hvordan hun har oplevet, at især brugervenligheden er en udfordring.

15.00-15.30   Opsamling og debat
v/ Lars Bo Larsen, lektor ved Aalborg Universitet

Tid og sted

Dato:  11. juni 2014
Tid:  8.30-15.30
Sted:  Kulturhuset Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S, Lokale: Salen
Pris:  Gratis, men no-show-gebyr på 800,- ex. moms ved udeblivelse eller afbud på dagen
Kontakt navn:  Marianne Bentzen, tlf. 26 700 654
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  9. juni 2014


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet