Security - Spot on


Miniseminar - opstartsgruppe omkring Security

Risikoen for, at et it-system bliver udsat for angreb, har aldrig været større og det er af yderste vigtighed at være på forkant.Seminarmøderne i denne nye interessegruppe sikrer ny viden omkring bl.a. processer, udviklingsværktøjer og kontrolmetoder. Formålet er at udbrede kendskabet til eksisterende løsninger samt formidle samarbejde omkring nye løsninger gennem fælles forskning- og udviklingsprojekter.

Se slides fra arrangementet her:Program

14.00-14.15   Velkomst
v/InfinIT

14.15-14.45   Privacy og Datasikkerhed i Microsoft
v/ Ole Kjeldsen, Teknologidirektør, Microsoft Danmark
Ole giver et indblik i, hvordan de arbejder med privacy og datasikkerhed i de mange forskellige dimensioner i Microsoft og relaterer dette til, hvordan firmaet forholder sig til og arbejder med verserende sager

14.45-15.10   Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter
v/ Jakob Illeborg Pagter, Forsknings- og Innovationschef, Security Lab, Alexandra Instituttet
Moderne webløsninger skal kunne begå sig i en verden, hvor sikkerhed og privacy er mere og mere kritisk. Jakob vil fortælle om forskellige aktiviteter, som Security Lab deltager i som forsøger at adressere disse problemer. Fokus vil være på hvordan moderne tilgange kan komme i spil i konkrete løsninger hos de deltagende virksomheder.

15.10-15.35   Social engineering og insidere - It-sikkerheds menneskelige side
v/ Rene Rydhof Hansen, Lektor, Inst. for Datalogi, Aalborg Universitet
Når en virksomhed eller organisation udsættes for angreb mod it-sikkerheden, sker det ofte enten med hjælp fra "insidere", der udnytter deres viden og adgang til interne arbejdsgange, systemer og informationer, eller gennem såkaldt "social engineering" hvor fx en chef eller en medarbejder systematisk manipuleres til at udlevere sit password eller anden sikkerhedskritisk information og dermed kompromittere sikkerheden.

Rene vil fortælle om TREsPASS forskningsprojektet, der netop arbejder på at integrere modeller for menneskelig opførsel i værktøjer til automatisk risikovurdering af it-sikkerheden i en organisation.

15.35-16.00   Pause og kaffe

16.00-17.00   Diskussion i plenum og opsamling i forhold til videre forløb

Tid og sted

Dato:  27. november 2014
Tid:  kl. 14.00 - 17.00
Sted:  Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12, seminarrum 0.06
Pris:  Uden beregning
Kontakt navn:  Berit Brendborg, tlf. 99 40 88 92
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  25. november 2014


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet