Møbel- og interiørløsninger til fremtidens seniorer


Vil du være klogere på, hvordan din virksomhed kan være med til at skabe nye designløsninger for fremtidens seniorer i eget hjem? Så kom til workshop sammen med en række eksperter og få ny viden og gode ideer med hjem. Workshoppen afholdes den 20. maj i Aarhus.

InfinIT – Innovationsnetværk for IT og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning inviterer møbelproducenter, designere og it-virksomheder til en workshop om møbel- og interiørløsninger målrettet fremtidens ældre.

Denne gruppe er stærkt voksende i hele Europa, og flere og flere seniorer bliver i længere tid i eget hjem, end man tidligere har set. De kan og vil i højere grad klare sig selv. Det betyder at der er et stigende marked for møbler, der kan hjælpe seniorerne med hverdagens udfordringer; samtidig er der også krav om, at møblerne kan indgå i hjemmet på en smagfuld og æstetisk tilfredsstillende måde. Her er det oplagt at udvikle nye typer møbler og interiørløsninger med it i.

Workshoppen indledes med 2 inspirationsoplæg fra en designforske r og en ekspert indenfor it, som vil komme med bud på fremtidens ældres behov og de designmuligheder, it tilbyder. Inspirationsoplæggene rundes af med et kig på, hvem fremtidens ældre egentlig er, og hvilke ønsker de har til hjemmet, fra fremtidsforsker Marianne Levinsen. Derefter vil der i en styret proces blive arbejdet i tværfaglige grupper med, hvordan fremtidens intelligente møbelløsninger kunne være.

Workshoppen er en del af projektet ”Comfort” i regi af Innovationsnetværk Livsstil - Bolig & Beklædning, der fokuserer på brugere med særlige behov. I projektet vil der være fokus på udvikling af et metodeværkt øj til afdækning af behov, ligesom værktøjet vil blive afprøvet og anvendt i konkrete virksomh edscases inden for møbel og beklædning.

> Download invitation

> Læs reportage og se slides fra dagen herProgram

09.00-09.15   Ankomst og morgenkaffe

09.15-09.25   Velkomst
v/ InfinIT og Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

09.25-09.45   Designløsninger til konkrete behov
v/ Birgitte Geert Jensen, Arkitekt maa og Lektor ved Institut for Design, Arkitektskolen Aarhus

09.45-10.05   Teknologikatalog
v/ Jan Neerbek, Senior Forsknings- og Innovationsspecialist, Alexandra Instituttet

10.05-10.25   Fremtidens seniorer
v/Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. og forskningschef fremforsk, Center for Fremtidsforskning

10.25-10.40   Pause

10.40-11.45   Workshop del 1
Præsentationsrunde af deltagere. Deltagerne vil ud fra inspirationskort og indretningsplaner over hjemmets rum sætte processen i gang med at brainstorme og idéudvikle på fremtidens møbelløsninger

11.45-12.00   Pause (forfriskning)

12.00-12.45   Workshop del 2
Deltagerne fokuserer ind på én løsning, der viderebearbejdes konceptuelt til én skitse.

12.45-13.30   Frokost

Tid og sted

Dato:  20. maj 2014
Tid:  9.15-13.30
Sted:  Alexandra Instituttet, IT-byen Katrinebjerg, Åbogade 34, 8200 Aarhus N, lokale ADA-333
Pris:  Gratis. Ved udeblivelse eller afbud på dagen faktureres et no-show-gebyr på 500 kr.
Kontakt navn:  Bente Kjølby Larsen
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet