Seminar om softwareudvikling og softwareteams


Seminaret kredser om softwareudviklingsarbejdet – teams, organisering, ledelse og værdiskabelse.

Michael, BAE Systems Detica A/S giver indsigt i BAEs måde at gøre det på, der benyttes som case. BAE er på et stade, hvor nye måder til organisering af softwareudviklingen afprøves.

Ivan, Datalogisk Institut, AAU, giver os indblik i sin forskning om værdiskabelse gennem softwareteams.

Tilmelding ved e-mail til jbi@tekkva.dkProgram

12.00-12.45   Ankomst og sandwich

12.45-13.00   Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel

13.00-14.30   Organisering af softwareudvikling, en case fra BAE Systems Detica A/S
v. Development Manager & Agile Coach Michael Haugaard Pedersen
• Præsentation af BAEs nye udviklingsorganisation, der er under opbygning.
• Nøglebegreber er organisering af udviklingsarbejdet, udviklingsteams og samspil mellem projektledere og udviklingsteams
• Interessegruppen kommenterer og diskuterer indlægget og melder om egne erfaringer

14.30-14.45   Kaffe

14.45-15.15   Hvordan kan vi mere systematisk benytte pairprogrammering?
v. Senior Development Engineer, ScrumMaster Jesper Lumbye Andersen, TC Electronic
• Jesper begrunder spørgsmålet
• Interessegruppen kommenterer og diskuterer

15.15-16.00   Pragmatisk softwareinnovation
v. lektor Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU
• Værdiskabelse i softwareteams
• Interessegruppen kommenterer og diskuterer indlægget og melder om egne erfaringer

16.00-16.15   Opsamling, drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar
v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel

16.15-16.30   Kaffe og uformelt netværk

Tid og sted

Dato:  25. november 2014
Tid:  Kl. 12.45-16.30
Sted:  NOVI, Alfred Nobelsvej 21, 9220 Aalborg Ø, lokale A
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show gebyr på 200 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 25 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  20. november 2014

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet