Temadag om evaluering af fysiske prototyper og produkter


InfinITs interessegruppe for Usability og Interaktionsdesign inviterer til temadag om evaluering af fysiske prototyper og produkter.

Mange producenter og udviklere af fysiske produkter med indlejret it oplever udfordringer i forhold til evaluering af produktet i løbet af udviklingsprocessen, som ikke ses ved "rene" softwareprodukter. Rent metodisk kan de gængse teknikker som regel anvendes, men der kan ofte være en række udfordringer, f.eks. af logistisk og praktisk art, der kan gøre en testplanlægning kompleks.

Formålet med dette arrangement er at præsentere udfordringer med at evaluere fysiske prototyper og produkter.

Der vil være en række korte oplæg, som introducerer evalueringsteknikker og diskuterer udfordringer og løsninger for udvikling af produkter og prototyper med indlejret it.

DELTA og InfinIT er værter ved dagens arrangement.

> Download invitation og program her

> Læs reportage og se slides fra arrangementet herProgram

09.20-09.30   Ankomst og morgenkaffe

09.30-09.40   Velkomst - v/ InfinIT og DELTA

09.40-10.10   Brugerinvolvering og elektronisk skitsering af nye produkter
v/ Morten Wagner, Head of department, DELTA idemoLAB
Når vi udvikler nye produkter, er vi – mere eller mindre bevidst – designere af interaktionsoplevelser. Heldigvis kan vi anvende et større og større udbud af teknologier og metoder til at udforske og designe det rigtige produkt. Indlægget fortæller om nogle af disse metoder til udforskning af teknologier og produktideer – samt introducerer Mortens “flueteori”.

10.10-10.35   Challenges when doing usability tests on physical devices
v/ Lars Bo Larsen, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
Når der tales om usability tests i litteraturen, skelnes der oftest ikke imellem "rene" softwareprodukter og fysiske produkter. I praksis vil der ofte være en række ekstra udfordringer, man skal tage højde for ved tilrettelæggelsen af tests med fysiske produkter. Dette oplæg vil tage nogle af disse op og give eksempler på, hvordan man kan udføre tests af fysiske produkter.

10.35-10.50   Pause

10.50-11.20   Usability of Medical Devices - Possibilities and Challenges when designing and testing physical products
v/ Morten Purup, R&D Engineer Usability & UX, Radiometer Medical Aps
I oplægget vil Morten fortælle om Radiometers arbejde med udvikling af fysiske medikoapparater. Han vil komme omkring multimodal interaktion med de fysiske produkter samt kvantificering af produkternes perceptuelle egenskaber. Derudover vil han også komme ind på de psykologiske udfordringer der opstår i interaktionen med et fysisk produkt, og konkrete erfaringer fra brugertests.

11.20-12.00   Exploratory user research with people that use drug delivery devices
v/ Chris Monnier, Senior Design Researcher, og Peter Urban, Product designer, Novo Nordisk
Chris Monnier og Peter Urban vil fortælle om deres arbejde i Novo Nordisk med brugerdrevne designstrategier i udvikling af medikoapparater. Her vil de komme ind på, hvilke forskningsstrategier de bruger i et typisk projekt, og hvordan de arbejder med designere og ingeniører for at sikre, at produktet får indarbejdet resultaterne fra brugerundersøgelser.

12.00-12.30   Gruppediskussion
Fokus: Hvilke behov og erfaringer med evaluering af fysiske prototyper og produkter har deltagerne? Har du gode ideer og tips fra egne erfaringer? Hvordan kan man tilrette evalueringsprocessen bedst muligt i forhold til test af fysiske produkter?

12.30-13.15   Frokost og mulighed for at netværks

Tid og sted

Dato:  16. januar 2014
Tid:  09.20-13.15
Sted:  DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. Lokale: Einstein
Pris:  250 kr. Ved udeblivelse eller afbud på dagen faktureres et no-show-gebyr på 500 kr.
Kontakt navn:  Marianne Bentzen
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  10. januar 2014


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet