Temadag om integrering af usability-arbejde i agile udviklingsprocesser


InfinITs interessegruppe for Usability og Interaktionsdesign inviterer til temadag med fokus på integrering af usability-arbejde i agile udviklingsprocesser. Mange danske software-virksomheder har ændret deres udviklingsmodel til at være agil, typisk i iterative forløb med mange korte iterationer. Rigtig mange af dem baserer sig på Scrum.

Samtidig har de forståelse for betydningen af at udføre usability-arbejde i udviklingsprocessen. Men hvordan kombinerer man agil udvikling og usability-arbejde? Skal usability-arbejdet integreres i de enkelte sprint? Hvordan kan man nå det? Eller skal usability-arbejde være en separat aktivitet med egne spring?

Formålet med dette arrangement er at præsentere muligheder for og erfaringer fra integrering af usability-arbejde i agil softwareudvikling. Vi ser både på usability-arbejde i form af bruger-centreret design og billige former for usability-evaluering. Med udgangspunkt i et InfinIT-projekt om Usability- og UX-metoder i forbindelse med agile produktudviklingsprojekter med relation til apparater vil emnet vil blive belyst fra en metodisk og praktisk generel vinkel.

> Læs reportage og se slides fra arrangementet her

 

> Download invitationProgram

09.0-09.15   Ankomst og morgenkaffe

09.15-09.25   Velkomst
v/ InfinIT

09.25-09.45   Velkomst og præsentation
v/Henrik Mathiassen, Creative Director og partner, design-people

09.45-10.20   Idekatalog for integrering af usability-arbejde i agile udviklingsprocesser
v/Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet og Lars Bo Larsen, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
Der er et bredt spektrum af muligheder, når usability-arbejde skal integreres i en agil udviklingsproces. Dette oplæg giver en oversigt over muligheder og erfaringer for en sådan integrering kombineret med en oversigt over forskningslitteraturen på området.

10.20-10.45   Oplæring af produktudviklere i brugerstudier via videnoverførsel fra den akademiske verden
v/Søren Færch, Videnskabelig assistent, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
Søren Færch vil præsentere et case-studie, der viser hvordan viden fra den akademiske verden kan videreformidles til industrien gennem oplæring af produktudviklere. Casen beskriver endvidere effekten af denne oplæring i forhold til integreringen af menneske-centreret design i en agil udviklingsproces.

10.45-11.00   Pause

11.00-11.25   Træning af software-udviklere i usability-arbejde
v/Jane Billestrup, videnskabelig assistent, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
For mange danske software-virksomheder er tilknytning af usability-specialister ikke realistisk. En af flaskehalsene er antallet af specialister, men økonomien sætter også begrænsninger. En løsning på problemet er at træne softwareudviklere i at arbejde med usability. Dette oplæg beskriver, hvordan vi i et konkret case gennemførte en sådan oplæring.

11.25-11.50   Indførelse af usability- og UX-metoder i et scrum-team
v/Jesper Lumbye, Civilingeniør, ScrumMaster, TC Electronics
Igennem vinteren har vi i ét af vores scrum-teams hos TC Electronics arbejdet med at give teamet færdigheder i anvendelse af usability- og UX-metoder. Der har været fokus på valg af metoder, som kan passes ind i scrum-teamets iterationsrytme, således at teamet i løbet af blot ét sprint kan gennemføre en undersøgelse og levere et beslutningsgrundlag for planlægningen af det efterfølgende sprint. Det har samtidig været et ønske at give en bred forankring af metodekendskabet i teamet. Oplægget handler om de succeser og udfordringer, som forløbet har givet.

11.50-12.15   Agile UX
v/Tina Øvad, Industrial PhD, Radiometer Medical ApS and Aalborg University
Brugen af agil softwareudvikling er voksende i virksomhederne. Det betyder, at UX fagfolk mere end nogensinde støtter agile projekter. Men hvordan gøres dette og hvilke muligheder og udfordringer er der ved at arbejde med agil UX? I denne præsentation vil Tina Øvad besvare disse spørgsmål ved at gennemgå resultater fra interviews med danske virksomheder og viden fra forskningen.

12.15-12.45   Plenumdiskussion

12.45-13.45   Frokost

Tid og sted

Dato:  6. maj 2014
Tid:  09.00-13.45
Sted:  design-people, Vesterbro Torv 1-3, 3 sal, 8000 Aarhus C
Pris:  250 kr (Ved udeblivelse eller afbud på dagen faktureres et no-show-gebyr på 500 kr)
Kontakt navn:  Susanne Brøndberg, tlf. 23 38 23 58
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  1. maj 2014


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet