Udvikling af sikkerhedskritisk software - SIL


Når menneskers liv eller førlighed afhænger af software, er det af afgørende vigtighed at undgå kritiske fejl i den udviklede software. Kom og få en introduktion til certificering af sikkerhedskritisk software, SIL (Safety Integrity Levels) og standarden IEC 61508. Seminaret byder også på konkrete erfaringer fra certificeringsforløb hos Grundfos og Danfoss, samt en opdatering på den seneste forskning inden for området fra DTU.

Temaer
SIL-godkendelser. Interessegruppens kompetence- og interesseområder.

Sted
Seminaret afholdes samtidigt to steder sammenknyttet med videolink. Dvs. der er indlæg fra begge steder, således at deltagere overværer alle indlæg samtidigt.

Du bedes tilmelde dig inspirationsdagen op oplyse sted ved mail til jbi@tekkva.dkProgram

12.00-12.45   Ankomst og sandwich

12.45-15.00   SIL-godkendelser
v. Ulrik Nyman, Datalogisk Institut, AAU
Introduktion til begreber og udviklingsprocesser

Case fra Danfoss
v. Preben Albrecht
- Functional Safety, high demand/low demand mode med fokus på de funktioner, som ikke direkte vedrører personsikkerhed
- Certificerings/compliance proces set fra os som applicant og ikke notified body side

Case fra Grundfos vedr. software til spildevandspumper
v. Torben Dissing, Grundfos
- Functional safety godkendelse på tørløbssensor som del af ATEX og SIL godkendelse på niveau 2

15.00-15.15   Kaffe

15.15-17.00   Safety-critical systems research at DTU
Associate professor, Paul Pop, DTU Compute
In this talk I will briefly present the research we do at DTU Compute on safety-critical systems, focusing on the research related to safety assurance and certification. I will also mention the projects in which we are currently participating.

Opsamling, emner og forslag til næste seminar
v. Bent Thomsen, Datalogisk Institut, AAU

Uformelt samvær

Tid og sted

Dato:  1. oktober 2014
Tid:  kl. 12.00-17.00. Fagligt program fra 12.45
Sted:  Datalogisk Institut, AAU, Rum 0.1.92, Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Ø

DTU Mødecenter, Room S15, Building 101 A, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show gebyr på 200 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  26. september 2014

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet