Seminar i interessegruppen Softwaretest


18. marts 2010 afholdes seminar i interessegruppen Softwaretest.

Hovedtema: Anskaffelse og test af 3. parts software

Klik her for at læse artiklen "Netværk fører til produktudvikling" om virksomheden Seluxits deltagelse i interessegruppen. Program

09.00-09.30   Kaffe

09.30-12.15   Velkomst og præsentation v. Tekkva

1. Kravspecifikation, systemtest og accepttest v. Carsten Jørgensen, Senior Consultant, Delta
- Test af indkøbte programmer
- testmængde ved accepttest eller systemtest er styret af risiko
- Forholdet mellem hvornår man systemtester og hvornår man accepttester
- Forholdet mellem specifikation og test - selv i tilfælde af, at specifikationen mangler

Pause (15 min.)

2. Test i et platforms orienteret miljø v. Allan Krog Erlandsen, B&O
- Herunder test af 3. parts SW

12.15-13.00   Sandwich

13.00-14.30   3. 3rd Party Board v. Kasper Andersen, ETI
- Selection, test and documentation of 3rd party software

4. Nogle erfaringer med 3. parts software, Jens Klostergaard Lyngsø, Grundfos

14.30-   Seminaret slutter. Let traktement.

Tid og sted

Dato:  18. marts 2010
Tid:  09.00-14.30
Sted:  TEKKVA Consult
NOVI
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Arne Skou
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet