Get FIT - Finance IT Tuesday


Business Process Management - Hvilke processer skal der sættes strøm til?


Læs reportage fra arrangmentet og download slides her.


Kravene til effektive forretningsprocesser, arbejdsgange og kvalitetssikring er tårnhøje i den finansielle sektor. Men er teknologien moden til de krav, der stilles for finans-it? Og er organisationen og de medarbejdere, der skal bruge teknologien parate?

CFIR og Infinits interessegruppe Processer og IT med bl.a. IT-Universitetet og Danske Bank inviterer til Get F'IT fyraftensmøde om Business Process Management. Deltag i debatten om, hvilke processer, der skal sættes strøm til i den finansielle sektor.

Program

16.00-16.15    Kaffe og kage
16.15-16.20    Velkomst v/ underdirektør for infrastruktur i Finansrådet Klaus Jensen
16.20-16.40    Tidlige erfaringer med Business Process Management i den finansielle sektor v/ Steen Brahe, phD, innovation specialist Danske Bank
16.40-17.00    Erfaringer med proces-orienteret it v/ Dag Norheim, Senior manager Accenture
17.00-17.45    Hvilke processer skal der sættes strøm til - og er teknologien moden? Paneldebat med Steen Brahe, Danske Bank Dag Norheim, Accenture, Thomas Hildebrandt, Lektor IT Universitet og Anders Israelsen, Chef for Nordeas Business Design Authority.
17.45-17.50    Afrunding
17.50-18.00    En kølig drink i gården i Finanssektorens Hus og mulighed for at netværke.


Om dagens oplægsholdere:


Steen Brahe

Steen Brahe arbejder med teknologisk innovation i Danske Bank og har adskillige års erfaring med BPM systemer automatisering af forretningsprocesser. Han var oprindelig med til at implementere BPM systemet i Danske Bank og gennemførte efterfølgende en ErhvervsPhD om modeldrevet udvikling af forretningsprocesser i et samarbejde mellem IT Universitetet og Danske Bank.

Danske Bank implementerede i 2003 et BPM system som muliggør at man kan modelere forretningsprocesser, og automatisere afviklingen af dem. Steen Brahes præsentation vil illustrere nogle af de erfaringer, gode som dårlige, der blev gjort i forbindelse med idriftsættelse af systemet og automatisering af den første proces, samt hvad Danske Bank har lært i de forgangne 7 år.

Dag Norheim

Dag Norheim er senior manager i Accentures business process lifecycle management.

Anders Israelsen

Anders Israelsen er chef for Nordeas Business Design Authority der er en del af Nordeas Tranformation Programme. Han har årelang erfaring med chefposter inden for IT og har blandt andet arbejdet udviklingen af Nordeas business process modelling.

Thomas Hildebrandt

Thomas Hildebrandt er lektor på IT Universitetet i København og ekspert i processer og service-orienterede informationssystemer. Thomas leder interessegruppen for processer og it, der samler førende forskere, virksomheder og offentlige institutioner inden for området. Målet er at skabe en national ramme for udveksling af viden og erfaringer inden for både tekniske og organisatoriske aspekter af processer og it. Interessegruppen udspringer af et netværk med rod i forskningsprojekter om proces-orienteret it og næste generations ERP-systemer ved IT-Universitet i København, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Der vil blive serveret en kold drik og sandwich efter programmet.Tid og sted

Dato:  22. juni 2010
Tid:  16.00-18.00
Sted:  Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, København K
Pris:  Gratis

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet