Seminar i interessegruppen Softwaretest


Hovedtema: Praksisforbedring af softwaretest

 Seminaret afholdtes fredag d. 18.06.10 kl. 9.00 – 14.30.

Det sagde de om arrangementet:

"Indlæggene blev holdt af folk, som ud over stor erfaring og engagement i deres fag også havde et budskab. Deres engagement smittede af på spørgelyst og diskussioner og gav mig meget inspiration til mit eget arbejde med test og procesforbedring. Ud over at bidrage med ny viden gav indlæg og kommentarer fra deltagerne mig også anledning til refleksion over de berørte temaer. Til diskussionsoplægget vedr. flytning af test til f.eks. Indien/Kina havde jeg selv en del erfaring at bidrage med. Det var meget givende at få sat mine egne erfaringer i perspektiv i forhold til de øvrige deltageres erfaring. Jeg gik inspireret og klogere hjem, og vil helt sikkert møde op i interessegruppen igen."

-Dorte Havshøj, GRUNDFOS Management A/SProgram

09.00-09.30   Kaffe
09.30-12.10   1. Velkomst og præsentation v. Tekkva

2. Praksisforbedring i en softwarevirksomhed v. Gitte Tjørnehøj, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen i Aarhus
- Indlægget baseres på 10 års studium af tiltag til praksisforbedring i en softwarevirksomhed (Ph.d. afhandling)
- Hvorfor og hvordan man bør gribe forbedring af softwarepraksis an? Vi bør fokusere mere på improvisation og gribe muligheder fra omgivelserne.
- Hvordan man forandrer sig.
- Drøftelse af test-folkenes rolle i en fremtidigt systemudviklingsvirksomhed.
- Drøftelse af at få test til at fungere (altså få folk til at teste = forandring)

3. Opbygning af en testkultur på en anderledes måde v. Mads Nybroe Smietana, KMD
- Oplægget baseres på erfaring fra 12 år i forskellige virksomheder som Nokia, Egmont, Sagem og KMD.
- Hvordan man udvider testkulturen både blandt testere og i resten af virksomheden.
- Om at gøre test synlig, sjov og spænende.
- Vise på en måde, der er forståelig for virksomheden, at test kan bruges til noget - til det rigtige.
- Drøftelse af oplæg: Hvad gør I andre? Jeres succeshistorier til at fremme testkulturen i virksomheden.

4. Next step - hvordan vælger vi den næste indsats på testområdet? v. Torben Hoelgaard, Software-Pro ApS
- Oplæg: Kender du situationen: Der er mange steder, jeg som testleder kunne sætte ind for at ændre tingene til det bedre.
- Drøftelse af oplæg - hvor skal jeg starte og hvordan?
12.10-12.50   Sandwich
12.50-14.30   5. Drøftelse af de 3 indlæg styret af CISS

6. Diskussionsoplæg vedr. flytning af test til f.eks. Indien/Kina v. Jesper Heiberg Christensen, Infinion
- Oplægget vedrører overdragelse af viden i forbindelse med flytning af test. Jesper siger: "Jeg har prøvet at dokumentere alt, men har en fornemmelse af, at det blev en bunke information, som ingen overkom at sætte sig ind i. Jeg har lidt bedre erfaring med On-site training."
- Drøftelse af oplæg:
- Hvad andre gør, når de skal overdrage projekter/viden til sites f.eks. i Kina og Indien med særligt henblik på overdragelse af test.
- Har andre firmaer lavet en eller anden form for proces for dette? Hvad er deres erfaringer? Hvad virkede, og hvad virkede ikke?
En udfordring med forskellige kulturer. Hvad gør man f.eks., når den der skal overdrages viden til en person, som ikke fortæller, at han ikke forstod, hvad man sagde, fordi han så "taber ansigt".
14.30   Seminaret slutter. Let traktement.

Tid og sted

Dato:  18. juni 2010
Tid:  09.00-14.30
Sted:  TEKKVA Consult
NOVI
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Jørgen Biegel
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet