Temadag: Intelligente tekstiler til sundhedssektoren


Interessegruppen for Intelligente Tekstiler inviterede den 9. december 2010 til

temadag med fokus på tekstiler til sundhedssektoren

Læs en reportage og se slides fra dagen her.


Blandt emnerne var:

  • Hvordan en trøje kan redde liv
  • Hvordan en strømpe kan opdage svangerskabsforgiftning
  • Få et overblik over tendenserne indenfor udvikling af mere funktionelle tekstiler.

På dagen var der rig mulighed for at møde både virksomheder og forskere, der arbejder med udvikling af intelligente tekstiler.Program

09.00-09.30   Ankomst og kaffe
09.30-09.45   Velkommen og introduktion til dagens program
09.45-10.15   Case: Om Trøjen Som Redder Liv
Lena Berglin fra Textilhögskolan i Borås fortæller om, hvad Trøjen Som Redder Liv er, hvordan idéen til den opstod, hvilke udfordringer der har været under udviklingen af den og hvilke resultater der p.t. er i relation til brugen af trøjen.
10.15-10.30   Pause
10.30-11.00   Om udvikling af mere funktionelle tekstiler
Hanne Troels Jensen fra Videncenter for Intelligente Tekstiler fortæller om, hvordan materiale-udviklingen indenfor intelligente tekstiler går hånd i hånd med integreringen af tekstiler og IT; og hvordan fokus på materiale-udviklingen kan skabe mere funktionelle tekstiler og måske være vejen til at løse problemet omkring vask af tekstiler med IT i.
11.00-11.30   Case: Om Den Intelligente Strømpe
Ibrahim Al-Tal fra Ohmatex fortæller om, hvad Den Intelligente Strømpe er, hvad den egentlig kan bruges til og hvilke overvejelser der ligger bag udviklingen af den.
11.30-11.45   Pause og networking
11.45-12.30   Om virksomheders udfordringer med udvikling af intelligente tekstiler: Dialog
Rikke Koch fra Alexandra Instituttet, InfinIT faciliterer en dialog, hvor vi kommer ind på følgende spørgsmål: Hvad optager virksomhederne på dette område? Hvad er de beskæftiget med pt.? Og hvad kunne de tænke sig at få ud af at være med i en tættere dialog med forskerne om området intelligente tekstiler?
12.30-13.30   Frokost med networking

Tid og sted

Dato:  9. december 2010
Tid:  09.00-13.30
Sted:  Lysthuset, Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S
Pris:  350 kr. eksklusiv moms. Studerende gratis (men frokost ikke inkluderet for studerende).
Kontakt navn:  Rikke Koch, tlf. 21 26 87 24
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  3. december 2010


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet