Temadag:Fra arbejdsgange i praksis til smidige, procesorienterede IT-systmer


Interessegruppen for Processer og IT inviterede til temadag:

Fra arbejdsgange i praksis til smidige,

procesorienterede IT-systemer  

tirsdag 25. jan. 2011


Læs reportage og se slides fra arrangementet her.


Temadagen præsenterer, eksemplificerer og diskuterer resultaterne fra InfinIT-projektet "Case studies of best practice work flows and case work in practice".  Projektet har studeret arbejdsgange inden for beskæftigelsesindsatsen. Dette område af den offentlige forvaltning er kompliceret og regeltungt og er tilmed forbundet med hyppige regelændringer. Derfor stilles der særlige krav til, hvordan man kommer fra analysen af arbejdsgange i praksis til skabelsen af smidige, procesorienterede IT-systemer. På temadagen vil projektdeltagerne give forskellige bud på, hvordan denne udfordring kan håndteres.

Temadagen byder også på et inviteret foredrag ved professor Kjeld Schmidt, CBS, som i januar 2011 er aktuel med bogen "Cooperative Work and Coordinative Practices"Program

09.00-09.10   Ankomst og morgenkaffe

09.10-09.15   Velkomst

09.15-09.45   Baggrund: Computerstøttet samarbejde
v/ Kjeld Schmidt, professor, Copenhagen Business School

09.45-10.30   Præsentation af resultater fra InfinIT-projektet: Studier af arbejdsgange i praksis hos Jobcenter København
v/ Magnus Nilsson, PhD, videnskabelig assistent, ITU

10.30-10.40   Pause

10.40-11.05   Baggrund: Hvordan beskrives arbejdsgange, så de kan bruges af både it-systemer, sagsbehandlere og borgere?
v/ Thomas Hildebrandt, lektor, ITU

11.05-11.35   Præsentation af resultater fra InfinIT-projektet: Eksempler på proces-orienterede it-løsninger til at støtte arbejdsgange
v/ projektdeltagerne og virksomhederne Dafolo, Exformatics og Resultmaker

11.35-11.45   Pause

11.45-12.30   Panel- og plenumdiskussion
Deltagerne i projektet diskuterer med plenum: Hvordan man kan beskrive, anvende, udbrede og vedligeholde digitaliserede arbejdsgange og forretningsprocesser?
Moderator: Peter Carstensen, Forsknings- & Innovationschef, Alexandra Instituttet og vicedirektør i InfinIT

12.30-13.30   Frokost og mulighed for at netværke

Tid og sted

Dato:  25. januar 2011
Tid:  9.00-13.30
Sted:  Auditorium 2 (i stueplan), IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S
Pris:  300 kr. ex. moms ?EUR" studerende gratis (men frokost ikke inkluderet for studerende)
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet