Intelligent sikkerhed og forebyggelse


 Interessegruppen for Intelligente Bygninger og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) inviterer til temadag om:

”Intelligent sikkerhed og forebyggelse”

30. marts 2011


Læs reportage og se slides fra arrangementet her

Den bærende idé i ”Intelligent sikkerhed” bygger på en betragtning om, at tyveri, terrorsituationer og brande slet ikke sker, fordi man detekterer og overvåger på et så tidligt stadie, at man når at forudse, at det vil ske. Det handler i høj grad om at udnytte og samtænke de teknologier, der allerede er til stede i bygninger med henblik på at opnå en tidligere og mere pålidelig detektering og ved at tænke personadfærd i sikkerhedsløsningsmodeller ud over evakueringsstadiet.

Temadagen præsenterer den seneste forskning på området og erfaringer fra to af de førende virksomheder, der arbejder med at skabe mere intelligente sikkerhedsløsninger.Program

09.00-09.10   Ankomst og morgenkaffe

09.10-09.15   Velkomst v. InfinIT

09.15-09.30   Velkomst og præsentation af DBI
Anders Sørensen, Forsknings- og Innovationskonsulent, DBI

09.30-10.00   Præsentation af DBI´s visioner og status på aktiviteter inden for intelligent sikkerhed
Finn Massesson, Projektleder Intelligent Sikkerhed, DBI
Intelligent Sikkerhed har fokus på integration af brand- og sikringsteknologier og forskning i adfærdsmønstre og identifikation af personer ved gangart, som skal medføre tidligere og mere pålidelig detektering af brand / tyveri, så man kan reagere, inden det sker.

10.00-10.10   Pause

10.10-11.00   Erfaringsoplæg fra virksomheder:
Siemens ?EUR" Total Building Solutions (TBS)
John Nolsøe, Salgschef
Integration af forskellige bygningstekniske systemer i én samlet løsning giver en unik mulighed for at udnytte de forskellige systemer i bygningen til noget nyt, som de ikke var tiltænkt, da de blev udviklet, og som medfører bl.a. optimeret sikkerhed.
Den intelligente bygning - ifølge Honeywell
Eskild Beiter, Nordic District General Manager og Leif Sletten, Business Development Manager
Automatisering, kommunikation og integration er kendetegnende for en ?EUR?intelligent bygning?EUR?. Honeywell giver sit bud på, hvilke fordele der opnås ved at etablere en intelligent bygning - herunder optimeret sikkerhed, ydeevne og styring.

11.00-11.10   Pause

11.10-11.40   Fremvisning i Brand- og Sikringscentret inkl. spørgsmål

11.45-12.30   Panel- og plenumdiskussion
Oplægsholdere og deltagere diskuterer spørgsmål ift. potentialer og visioner for intelligent sikkerhed og forebyggelse: Hvad skal man satse på? Hvilke tendenser kommer til at styre udviklingen på området? Hvordan kan dette give merværdi? Og hvilke udfordringer skal man forholde sig til?
Moderator: Jesper Wolff Olsen, Alexandra Instituttet

12.30-13.30   Frokost og mulighed for at netværke

Tid og sted

Dato:  30. marts 2011
Tid:  09.00-13.30
Sted:  Brand og Sikringscenteret, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Pris:  DKK 250,00 betales umiddelbart efter tilmelding. Tilmelding er kun gældende ved gennemført betaling. (Studerende deltager gratis, men frokost er ikke inkluderet for studerende).
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet