Samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign


 

InfinITs interessegrupper for Usability og Interaktionsdesign samt Processer og IT

inviterer til fælles temadag om:

samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign

ons. 13. april 2011 i Fredericia


Læs reportage og se slides fra dagen her.


Hvad sker der, når man kobler usability-evaluering og interaktionsdesign, og hvilke fordele giver dette ift. produktudviklingsprocessen samt det færdige resultat?

I de tidligere arrangementer har vi bl.a. haft fokus på teknikker og metoder til usability-evaluering og inddragelse af brugere i interaktionsdesign. Hvert af disse områder er væsentlige, men det fulde udbytte opnås først, når der etableres samspil mellem evaluering og design. På denne temadag får du derfor mulighed for at:

  • høre om forskellige muligheder for etablering af samspil mellem usability-evaluering og interaktionsdesign fra en forsker med kernekompetencer inden for områderne
  • få nyttig viden om virksomheders erfaringer med dette samspil i udviklingen af mobile apps samt et web-baseret interaktivt system til borgerserviceløsninger
  • udveksle erfaringer med andre deltagere i en faciliteret gruppediskussion
  • netværke med dem, som tumler med de samme udfordringer som dig inden for usability og interaktionsdesign samt processer og it

  

Dafolo A/S og InfinIT er værter ved dagens arrangement.Program

09.20-09.30   Ankomst og morgenkaffe

09.30-09.40   Velkomst

09.40-10.10   Muligheder for samspil mellem usability-evaluering og interaktionsdesign
Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, vil fortælle om den eksisterende viden om samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign, de typiske problemer i samspillet samt arbejdsformer, der forbedrer samspillet.

10.10-10.35   Evaluerings-metoder af mobile apps
Uffe Koch, direktør i Huge Lawn Software vil give et indblik i, hvordan virksomheden evaluerer usability og interaktionsdesign både før og efter launch af deres apps. Han vil bl.a. give eksempler på, hvad de opsamler af brugs-statistikker og metrikker. Desuden vil han meget gerne have input/feedback fra deltagerne på, hvordan virksomheden kan angribe den videre analyse af de opsamlede data.

10.35-10.55   Pause

10.55-11.45   Erfaringer med samspil 1: Lad udviklerne deltage!
Anders Bruun, Ph.d.-studerende ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, vil fortælle om, hvordan redesign-forslag har vist sig at være anvendelige, når resultater fra en usability-test skal overleveres til udviklingsteamet. Et overleveringsmøde foregår i mange tilfælde ved envejskommunikation, hvor en usability-specialist præsenterer problemerne fra en test og et redesign, mens udviklerne og andre interessenter agerer passive modtagere. Denne passivitet er dog ikke effektiv til at skabe et fælles udgangspunkt til forbedring af systemet. I dette oplæg præsenteres en alternativ metode til overlevering, hvor udviklerne deltager aktivt i redesign-processen.

Erfaringer med samspil 2: Set fra en virksomhed
Orla Pedersen, udviklingschef i Dafolo, vil fortælle om erfaringerne fra samme udviklingsprojekt, hvor der blev afprøvet nye arbejdsformer i samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign. Oplægget dækker usability-studier både ift. borgerserviceløsninger og procesløsninger til sagsbehandlere. Han vil bl.a. have fokus på følgende spørgsmål i oplægget: Hvordan kan man som mindre virksomhed bruge usability-metoder? Hvordan har medarbejderne taget imod nye arbejdsmetoder? Hvordan har kunderne oplevet samarbejdet?

11.45-11.55   Inddeling i grupper

11.55-13.10   Diskussion i grupper: Samspil mellem usability-evaluering og interaktionsdesign
Fokus: Hvilke behov og erfaringer med samspil mellem usability-evaluering og interaktionsdesign har deltagerne? Hvordan kan man optimere produktudviklingsprocessen vha. dette samspil?

Der inddeles i to grupper i forhold til deltagernes interesse og baggrund:
- Gruppe 1: Mobile og indlejrede systemer faciliteres af Lars Bo Larsen, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
- Gruppe 2: Desktop/websystemer faciliteres af Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

13.10-14.00   Frokost og mulighed for at netværke

Tid og sted

Dato:  13. april 2011
Tid:  09.20-14.00
Sted:  Foredragssalen i Cafe Philipse, Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia
Pris:  Det er gratis at deltage i arrangementet. Der er 55 pladser med tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet