Temadag: Tværorganisatoriske processer og it-systemer


Interessegruppen for Processer og IT inviterer til temadag:

Tværorganisatoriske processer og it-systemer
– gevinster, løsninger og udfordringer

Onsdag den 22. juni 2011


Udbredelsen af standarder for serviceorienterede it-arkitekturer har åbnet porten for at sætte strøm til arbejdsgange og forretningsprocesser på tværs af organisationer og afdelinger. Hvad enten det drejer sig om bolighandler eller hospitalsbehandlinger. Gevinsterne er mange, men det er udfordringerne også. På dette seminar i Interessegruppen for Processer og IT sætter vi fokus på gevinster, løsninger og udfordringer i forbindelse med digitalisering af processer på tværs af organisationer. Tre virksomhedsoplæg vil give indblik i state-of-the art og udfordringer i praksis, efterfulgt af et kig ind i forskningen og en fælles diskussion i plenum.

> Læs reportage fra dagen her



Program

09.00-09.10   Ankomst og morgenkaffe

09.10-09.15   Velkomst
v/Thomas Hildebrandt, lektor, IT-Universitetet i København

09.15-09.45   Oplæg: Automatisering af tværorganisatoriske processer ?EUR" Hvorfor og hvordan skal det gribes an?
v/Mia Cordes-Hansen, Business Proces Consultant, iHedge A/S, ihedge.dk

09.45-10.15   Oplæg: e-nettet: Erfaringer fra etableringen af finanssektorens digitale processamarbejdsplatform, v/ e-nettet, e-nettet.dk

10.15-10.30   Pause

10.30-11.00   Oplæg: Taler vi om det samme? Udfordringer og løsninger til at holde styr på terminologien på tværs af organisationer og landegrænser (tentativ titel) v/Jacob Boye Hansen, adm. direktør, Carecom.dk

11.00-11.30   Oplæg: Hvordan beskriver vi tværorganisatoriske processer? Udpluk af forskningsresultater og udfordringer
v/Thomas Hildebrandt, lektor, Programming, Logic and Semantics Group, IT-Universitetet i København

11.30-11.45   Pause

11.45-12.30   Panel- og plenumdiskussion
Oplægsholdere diskuterer med plenum: Tværorganisatoriske processer og it systemer
?EUR" gevinster, løsninger og udfordringer

12.30-13.30   Frokost og mulighed for at netværke

Tid og sted

Dato:  22. juni 2011
Tid:  09.00-13.30
Sted:  Auditorium 2 (i stueplan), IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S
Pris:  300 kr. ekskl. moms ?EUR" studerende gratis (men frokost ikke inkluderet for studerende)
Kontakt navn:  Marie Rørdam Fenger, tlf. 30 76 07 22
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet