Seminar: Højniveausprog til indlejrede systemer


Interessegruppen Højniveausprog til indlejrede systemer inviterer til seminar den 2. november 2011 på NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Foreløbigt program:

Kl. 11.45-12.30 frokost, og fagligt program 12.30 – 16:

1. Velkomst og præsentation
2. Overvejelser om udviklingsmiljø hos GateHouse og status v. Troels Bak
  a. Overvejelser vedr. programmeringssprog, udviklingsplatform, udviklingsproces o.l. og status på disse områder
  b. Drøftelse af indlæg.
3. Tilbagemelding om undersøgelse for Grundfos v. Stephan Korsholm, Via University College
  a. Introduktion: Status på arbejdet med Java på Grundfos platformen. Helt overordnet kan siges, at det er lykkedes at køre Java på deres platform, og vi har oversat en lille mængde af deres eksisterende C kode til Java - begge disse ting kan jeg demonstrere.
4. Oplæg om WCET analyse af HVM v. Kasper, CISS
5. Orientering og opsamling v. Bent Thomsen og Hans Søndergaard, CISS
  a. Opsamling, emner og indlæg til næste seminar


Tid og sted

Dato:  2. november 2011
Tid:  11.45-16.00
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet