Seminar i interessegruppen Processer og IT


Interessegruppen Processer og IT, Afdeling Nordjylland, inviterer til seminar den 6. december 2011.

Foreløbigt program:

Kl. 09.00-09.30 Kaffe
Kl. 09.30 1. Velkomst v. Tekkva
  2. Præsentation af deltagere og aktuelle problemer
  3. Agil udvikling i virksomhed, som udvikler HW, SW og mekanik v. Jesper Mogensen, Skov A/S
       a. Introduktion til Skov A/S og agil udvikling i firmaet  
       b. Roller for Product owner, Scrum master og team  
       c. Samspil mellem Product owner, Scrum master og team og deres tilknytning til drift af produkt/system  
       d. Backlog  
       e. Hvordan sælge ideen om agil udvikling til interne kunder så som topledelse, produktchefer og projektledere?  
       f. Hvad er aktuelle udfordringer og planer på området?  
  4. Aktuelle udfordringer med Agil udvikling v. Orla Pedersen, Dafolo A/S  
Kl. 12.00-12.50 Sandwich  
Kl. 12.50 5. Innovation i teams v. Ivan Aaen, AAU  
       a. Hvordan agil udvikling og innovation kan forenes  
  6. Forslag til og drøftelse af seminarform og emner for næste seminar v. Ivan Aaen, AAU  
Kl. 14.00 Seminaret slutter. Let traktement.  


Tid og sted

Dato:  6. december 2011
Tid:  9.00-14.00
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet