Get F´IT - September 2012


Forbedrede finansielle processer med Business Process Management?

CFIR og Infinit inviterer til arrangement om Business Process management i den finansielle sektor.
 
Proces-orienterede it-systemer baseret på Business Process Management løsninger lokker med gyldne løfter om forbedrede forretningsprocesser og mulighed for hurtigere omstilling. Gå-hjem-mødet om forbedrede finansielle processer med Business Process Management tilbyder et indblik i, hvordan ATP og Visma Consulting i mange år har arbejdet på at indfri disse løfter i forbindelse med pensionsudbetalinger og andre velfærdsløsninger, samt nogle af de fremtidige udvidelser til BPM-teknologien, der arbejdes på ved IT Universitetet i København og internationale forsknings- og standardiseringsorganisationer.

> Læs reportage og download slides fra dagen her

 
Program

15.30-16.00 Velkommen og registrering
16.00-16.10 Velkomst ved CFIR og Infinit ved direktør Anette Broløs, CFIR og Lektor Thomas Hildebrandt, IT-Universitetet
16.10-16.35 ”Erfaringer med implementeret BPM i en finansiel virksomhed” ved Head of Processes Charlotte Pockendahl Andersen, ATP
16.35-17.00 "Processer på tværs af virksomheder på pensionsmarkedet", Forretningsudviklingschef Michael Michaelsen og Forretningskonsulent Lars Jepsen Jensen, Visma   

17.00-17.10 Pause
17.10-17.35 Lektor Thomas Hildebrandt, IT Universitetet
17.35-18.00 Paneldebat
18.00-18.30 Networkning og tapas
Moderator: Direktør Anette Broløs, CFIR

Keynotes

thomashildebrandt_web.jpg

Thomas Hildebrandt 

Lektor, Thomas Hildebrandt er leder af forskningsgruppen for proces- og systemmodeller på IT Universitetet i Købehavn og faglig koordinator for interessegruppen for Processer og IT i innovationsnetværket Infinit.dk. Thomas har i flere år forsket i udviklingen af teknologier for proces-orienterede IT systemer, især i forbindelse med IT-støtte for tvær-organisatoriske processer og sagsbehandling.
   

Michael Michaelsen

Michael Michaelsen er Forretningsudviklingschef hos Visma Consulting. Michael har arbejdet i pensionsbranchen siden 1989. De første 10 år på brugersiden og de sidste 12 år på it-siden. Michael arbejder til daglig med pensionsområdet, og beskæftiger sig med kunder, strategi og marked.

   

Lars Jepsen Jensen

Lars Jepsen Jensen er forretningskonsulent hos Visma Consulting. Lars har gennem siden midten af firserne arbejdet med informations- og procesorienterede løsninger i både den industrielle, den finansielle og den offentlige sektor. Lars er produktansvarlig for Visma Consulting Pension Broker løsning.

   

Charlotte Pockendahl Andersen 

Charlotte Pockendahl Andersen er sektionchef i ATP med ansvar for design og vedligehold af forretningsprocesser og forretningsarkitektur på pensions- og sikringsplatformen. Gruppen, som består af 14 Business Process Managers - eller "procesansvarlige", har ansvaret for at designe nye forretningsløsninger til den administrative forretning i tæt samspil med IT hvor BPM spiller en væsentlig rolle. Arbejdet med BPM skaffede i december 2011 ATP en international anerkendelse i "Global Awards for Excellence in Workflow and BPM" uddelt af det amerikanske forlag 'Future Strategies'.

Charlotte har været i ATP siden 2003 og har tidligere bl.a. haft ansvaret for organisatorisk implementering af en ny platformsløsning i administrationen, ansvar for etablering af konkrete forretningskrav til softwaretest samt været kundechef med ansvaret for arbejdsmarkedspensioner. Før sin tid i ATP, har Charlotte haft job i Danske Bank IT samt i A.P.Møller-Mærsk, hvor hun bl.a. var udstationeret syv år i New Jersey, USA.Tid og sted

Dato:  25. september 2012
Tid:  16.00-18.00
Sted:  Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K
Pris:  Deltagelse er gratis, men registrering er påkrævet.

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet