Konference: Fra borger til bruger


InfinIT-netværket inviterer til konference:

Fra borger til bruger: Udfordringer og muligheder i proces- og interaktionsdesign i offentlige it-systemer

tirsdag 13. nov. 2012 i København

Om konferencen:

Danmark er førende inden for digital forvaltning

- Men der er fortsat store muligheder for at udvikle systemer, der både giver borgerne bedre service og samtidig hente rationaliseringsgevinster.

 Komplekse udviklingsprocesser

Konferencen sætter fokus på de erfaringer, som private virksomheder har med digitaliseringsprojekter inden for det offentlige. Udviklingen af offentlige systemer sker typisk i et krydsfelt af kompleksitet, hvor krav om sikkerhed, brugervenlighed og samspil mellem forskellige interesser skal gå op i en højere enhed.

 Forskning og virksomheder i vigtig dialog

Private virksomheder præsenterer cases fra udviklingsprocesser, der viser muligheder og barrierer. Virksomhedernes erfaringer bliver sat i perspektiv af nogle af Danmarks ledende forskere inden for brugeroplevelser og processer i it.

Det er en enestående mulighed for at komme i dialog med både forskere og praktikere inden for feltet.

Målgrupper: Konferencen henvender sig fortrinsvist til private og offentlige virksomheder og institutioner

> Læs reportage og se slides fra dagen herProgram

08.45-09.15   Ankomst og morgenkaffe

09.15-09.30   Velkomst
v/ konferencier Niels Henrik Helms, Knowledge Lab

09.30-10.00   IT, borgere og kommunal selvbetjening
v/ Peter Axel Nielsen, professor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
Kommunerne opruster og vil gerne levere flere IT-baserede services direkte til borgerne. Men en frisk undersøgelse af de danske kommuner og deres IT-strategier viser, at der er langt igen. Undersøgelsen viser også nogle af de centrale grunde til, at det ikke går så hurtigt, som mange kunne ønske sig.

10.00-10.15   Pause

10.15-12.40   Case 1: Særlige udfordringer ift. usability og brugeroplevelse i den digitale borgerservice ?EUR" eksempler på løsninger og problemstillinger:

10.15-10.40   Brugervenlighed som nødvendighed
v/ Astrid Marie Starck, Projektleder for politik og kommunikation, KL og KOMBIT?EUR(TM)s programenhed Effektiv digital selvbetjening
Folketinget har vedtaget at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt. Det stiller nye og aktuelle krav til brugevenligheden af de digitale løsninger. Hør hvilken betydning, det har for kommunerne.

10.40-11.05   Digitalisering i Hjørring Kommune
v/ borgerservicechef Marianne Carlsen og udviklingskonsulent Jakob Schou Pedersen, Hjørring Kommune
I dette oplæg vil der blive fokuseret på den aktuelle vision og strategi for digitalisering i Hjørring Kommune samt de udfordringer og muligheder kommunen står over for i denne proces.

11.05-11.25   Pause

11.25-11.50   Usability-arbejde til forbedring af en borgerløsning
v/ Karina Thomsen, projektleder, Dafolo A/S
Et usability-forløb fra virkeligheden: Hvordan er proceduren fra første usability-evaluering til det resultat, der er leveret til borgeren/kunden? Hvad fik vi ud af forløbet, og hvordan bruger vi usability aktivt i vores projekter i dag?

11.50-12.15   Usability-evaluering af løsninger til digital borgerservice
v/ Jan Stage, professor, Aalborg Universitet
Usability er en vigtig egenskab ved IT-systemer, og den er helt central for digitale borgerløsninger. I oplægget gennemgås erfaringerne med usability-evaluering af et konkret system til brug for en kommunes borgere. Gennem evalueringen viste det sig, at det traditionelle begreb om usability måtte udvides. Endelig diskuteres implikationerne af disse erfaringer for usability-evaluering af digitale borgerløsninger.

12.15-12.40   Plenumdiskussion - ud fra case 1

12.40-13.30   Frokost og mulighed for at netværke

13.30-15.20   Case 2: Team Online A/S?EUR(TM)s løsning på digitalisering af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksne-området (DHUV):

13.30-13.55   Borgervenlig Digitalisering
v/ Søren Skaarup, Erhvervs-PhD Stipendiat NNIT/SDU
Når vi digitaliserer i interfacet mellem borger og myndighed, handler det ikke bare om bureaukratisk effektivitet og effektiv datafangst. Og det er heller ikke tilstrækkeligt (omend højest tiltrængt) at fokusere på "brugervenlighed" i traditionel forstand. Det handler i høj grad også om at (re)mediere myndighed, magt og medborgerskab. Det handler om at facilitere partnerskab og dialog. Det handler om at tage borgeren alvorligt som "borger?EUR? og derfor om at udvikle "borgervenlige" løsninger. Der er derfor brug for et paradigmeskift i den måde, vi tænker og udvikler løsningerne på.

13.55-14.20   Brugerorienterede processer?
v/ Thomas Hildebrandt, lektor, IT-Universitetet
I oplægget gennemgås muligheder og fremtidige standarder for at sætte strøm til sagsbehandlingsprocesser, så de i højere grad kan tilpasses borgeren, frem for at borgeren skal tilpasse sig processen.

14.20-14.45   IT-understøttelse af DHUV
v/ Michael Sandal, direktør, Team Online
KL og Socialministeriet har gennemført et større udredningsarbejde inden for digitalisering på handicap- og udsatte voksne-områderne. Dette projekt har bl.a. bidraget med fælles metoder og begreber, overordnede it-krav, standarder og kravspecifikationer.
Team Online er som de første i Danmark klar med en it-understøttelse af DHUV. Direktør Michael Sandal præsenterer løsningen og diskuterer efterfølgende:
?EUR? Hvordan udvikles et agilt system, som er åbent i forhold til forskellige udredningsformer?
?EUR? Hvilke særlige IT-mæssige udfordringer ligger der i et sådan projekt?
?EUR? Hvordan sikres tilgængelighed for borgere og medarbejdere?

14.45-15.10   Plenumdiskussion ?EUR" ud fra case 2

15.10-15.20   Introduktion til idé-session og pause

15.20-16.15   Idé-session med gruppearbejde og opsamlende diskussion:
Hvilke udviklingsmetoder og teknologier kan sikre, at fremtidens digitale offentlige tjenester både bliver orienteret mod borgere og sagsbehandlere - og giver de nødvendige effektiviseringsgevinster? Og hvilke områder ville være mest akutte/egnede som showcases?
Diskussionen tager udgangspunkt i dagens præsentationer og plenumdiskussioner med henblik på at identificere problemstillinger, værktøjer og parter, der kunne danne grundlag for forsknings- og innovationsprojekter.

Moderator: Thomas Hildebrandt, lektor, IT-Universitetet

16.15   Afrunding og tak for i dag
v/ konferencier Niels Henrik Helms, Knowledge Lab

Tid og sted

Dato:  13. november 2012
Tid:  08.45-16.15
Sted:  Lokale 0.117, Aalborg Universitet København, Frederikskaj 10A, 2450 København
Pris:  Gratis. Dog faktureres et no-show gebyr på 500 kr. ved udeblivelse og afbud på dagen
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet