Lys og Sundhed


Temamøde i interessegruppen for
sporings- og positioneringstjenester

Arkitektur+sundhed N 4

 Lys og sundhed
- om lys som oplevelse & adaptivt dynamisk lys

Arkitektur+sundheds 4. arrangement er et samarbejde mellem Arkitektforeningen Østjylland og InfinIT, interessegruppen for sporings- og positioneringstjenester.

Arrangementet sætter fokus på kunstlys og hvordan brugen og oplevelsen af lyset kan have indflydelse på vores sundhed og velbefindende.

 > Læs en reportage og download slides fra dagen her

Eftermiddagens arrangement indeholder 4 oplæg:

Program

16:00–16:15: Velkommen, v. Arkitektforeningen Østjylland og InfinIT

v. Anne Corlin, Arkitekt, Arkitektforeningen Østjylland &  Rikke Koch, Senior Forsknings- & Innovationsspecialist, Netværksleder, Alexandra Instituttet.

16.15–16.45: Lys som oplevelse, case: Kolding Sygehus

– med udgangspunkt i lys-løsningen leveret til Kolding Sygehus fortæller Rune Halken Tønnes fra Rune Lighting om, hvordan man kan arbejde med de oplevelsesmæssige dimensioner af lys, når man udvikler lys-løsninger til vores daglige omgivelser.
v. Rune Halken Tønnes, Rune Lighting & Lisa Seest Nielsen, Overlæge, Kolding Sygehus

16.45–17.00: Pause og networking

17.00–17.30: Om kunstlys i hospitalsmiljøer

v. Lone Stidsen, Designer, ph.D

17.30–18.00: Om adaptiv dynamisk lysstyring

– Om lys som oplevelse og lysets indflydelse på vores sundhed.

v. Kjell Yngve Petersen, Sektionsleder, Lektor, IT-Universitetet.

18-18.30 Snak i plenum og spørgsmål / networking

> Download flyer om arrangementet

Om oplægsholderne:

Rune Halken Tønnes, Rune Lighting
Med en baggrund som lysdesigner ved bl.a. Den Jyske Opera og Østre Gasværk Teater har Rune Halken Tønnes en solid indsigt i de oplevelsesmæssige aspekter af lys. Med det afsæt har Rune Halken Tønnes i en årrække arbejdet med oplevelsen af hospitalslys og dettes indvirkning på sundheden – både sygeplejerskernes og intensivpatienternes. Det arbejde har bl.a. indebåret et samarbejde med Kolding Sygehus’ intensiv afdeling om at udvikle lys, der kunne bedre helingen for intensivpatienter og samtidig lette den fysiske belastning sygeplejersker i skifteholdsarbejde udsættes for. Med udgangspunkt i lys-løsningen leveret til Kolding Sygehus vil Rune Halken Tønnes fortælle, hvordan man kan arbejde med de oplevelsesmæssige dimensioner af lys, når man udvikler lys-løsninger til vores daglige omgivelser.

Lisa Seest Nielsen

Overlæge Lisa Seest Nielsen er tilknyttet Kolding Sygehus’ intensivafdeling. Da afdelingen stod over for en større ombygning var hun en af hovedpersonerne bag visionen om at arbejde med lyset på afdelingen til glæde for både intensivpatienter og personale. Lisa Seest Nielsen vil fortælle om, hvad det har betydet for afdelingen, at den har fået et lys, der ændrer sig efter menneskets døgnrytme.

Kjell Yngve Petersen

Kjell Yngve Petersen er til dagligt leder af IT-Universitetets sektion CAOS (Culture, Aesthetics, Organisations, Society), der beskæftiger sig med interdisciplinær forskning indenfor informations teknologi og samfund, design og virksomhed. I foråret 2012 tog afdelingen hul på et større projekt ‘LEDlys’, der kredser om de nye oplevelsesmæssige aspekter af lys. Projektet realiseres i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole, Designskole og Konservatorskole i København. Henover de næste 3 år vil Kjell og kollegerne i projektet forske i, hvordan dynamisk, adaptivt lys kan indgå i design af bygninger og byrum. Kjell trækker i projektet bl.a. på sin mangeårige erfaring fra scenekunsten, hvor man har rig erfaring med netop de oplevelsesmæssige aspekter af lys.

Lone Mandrup Stidsen, Aalborg Universitet

Lone Stidsens ph.d.-projekt bygger videre på den eksisterende viden om lysets sansemæssige betydning for oplevelsen af rum og arbejder med en model of light atmosphere, der beskriver vigtige faktorer, der har betydning for, hvordan vi bedømmer en belysning. Derudover er der gennem explorative studier blevet udviklet et koncept for belysning af sengestuer. Konceptet er installeret på Odense Universitets Hospital, hvor det også er evalueret af de indlagte patienter.

Lyskonceptet tager udgangspunkt i Dansk Standards Retningslinier for kunstig belysning i sygehuse. Her står bl.a.: "Almenbelysningen skal indrettes således, at den ved de anførte belysningsstyrker giver et tiltalende indtryk af rummet " og ”For den øvrige belysning må lysfarven vælges ud fra patienternes behov for en tiltalende "hjemlig" belysning, hvilket i de fleste tilfælde vil betyde en farvetemperatur, der ikke er højere end 3000 K og en rimelig god farvegengivelse med Ra>80". Er det nok at henvise til lysfarve og farvegengivelse, når lyset skal give patienten den følelse af hjemlighed og tiltalende, som de har brug for? Begreber som tiltalende og hjemlig er ikke umiddelbart håndterlige eller nemme at dokumentere. Derfor søger dette projekt begreberne hjemlighed og tiltalende set i forhold til oplevelsen af belysningen på en hospitalssengestue, og sætter ord på nogle af de sociokulturelle parametre, der har betydning for bedømmelsen af en belysning.Tid og sted

Dato:  31. oktober 2012
Tid:  16:00-18:30
Sted:  Godsbanen
Skovgaardsgade 3-5
8000 ?...rhus C
Kontakt navn:  Katrina Wiberg: katrinawiberg@gmail.com / Anne Corlin: annecorlin@hotmail.com

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet