Temadag: Personas


Interessegruppen for Usability og Interaktionsdesign og SnitkerGroup inviterer til

temadag om Personas

onsdag 2. maj 2012 hos GN Netcom i Ballerup

Mennesker forholder sig helst til andre mennesker, ikke til groft forenklede typer eller segmenter.

Det er hemmeligheden bag persona, en brugerfokuseret designmetode, som nu breder sig fra it til kommunikation, markedsføring og produktinnovation.

Deltagere i fremtidens udviklingsprojekter må tidligt kunne se modtagerne af deres produkter for sig, hvad enten det drejer sig om en internetportal eller om møbler.

Kom til temadag om personas, hvor du kan:

  • blive klogere på personas-metoden og høre fra en forsker og PhD i personas, hvordan personas bliver brugt i Danmark og udlandet i et felt, der er i konstant metodisk udvikling
  • høre to virksomheders erfaringer med brug af personas: Hvad er fordele og ulemper ved metoden? Hvordan bliver personas brugt i virksomheden?
  • udveksle erfaringer med øvrige deltagere i ”Erfaringsbasaren”
  • deltage i en hands-on personas-workshop, hvor du skal skrive udkast til personas
  • netværke og erfaringsudveksle med de øvrige deltagere
GN Netcom, SnitkerGroup og InfinIT er værter ved dagens arrangement.


Læs reportage og download slides fra dagen herProgram

08.45-09.00   Ankomst og morgenkaffe

09.00-09.10   Velkomst

09.10-09.40   Introduktion til personas
v/ Lene Nielsen, lektor, IT- Universitetet i København, Phd i personas
Mange virksomheder har brugt personas, og erfaringerne er samlet op og dokumenteret både her i Danmark og i udlandet. Så hvad fungerer? Og hvad fungerer ikke? Hvilke faldgruber findes i personas-metoden? Lene Nielsen vil i sit oplæg afslutningsvis give sit bud på fremtidige forskningsprojekter i et felt, der er i konstant metodisk udvikling.

09.40-10.10   Where is Wally? ?EUR" A user research project
v/ Bettina Ridler, User Experience Team Lead og Helle Mortensen, User Experience Specialist
Jamen, sådan ville jeg aldrig?EUR?er det ikke mig, vi designer produkter til!?
Hvem er det egentlig, vi udvikler vores produkter til? Passer vores arketype-forestillinger? Skal vi starte ved Adam & Eva hver gang? Og er det nødvendigt at software-ingeniøren også forstår brugeren? GN Netcom vil fortælle om baggrunden for projektet ?EUR?Wally?EUR?, hvorfor valget faldt på ?EUR?Personas?EUR? som kommunikationsform, samt hvordan processen er forløbet indtil nu.

10.10-10.30   Pause

10.30-11.00   Administrative medarbejdere - hvem er de, og hvilke HR-behov har de?
v/ Benedicte Due, User Experience konsulent, DSB
Til et HR-system i DSB undersøgte Benedicte Due med hjælp af Lene Nielsen, hvem slutbrugerne egentlig er, og hvad de har behov for. Til undersøgelsen brugte de personas. Benedicte vil fortælle om erfaringerne med arbejdet.

11.00-11.15   Pause

11.15-12.30   ?EUR?Erfaringsbasar?EUR? ?EUR" plenumdiskussion med deltagerne
Moderator: Thomas Snitker, direktør, SnitkerGroup
Hvordan gennemførte I et personas-projekt i jeres virksomhed? Hvad fungerede godt? Hvor lå de svære udfordringer? Hvordan gik I i gang? Hvordan kom I i mål? Er et persona-projekt nogensinde afsluttet? Thomas Snitker er ordstyrer for denne erfaringsbasar, hvor de gode erfaringer ?EUR" og de svære udfordringer - bredes ud mellem deltagerne.

12.30-13.30   Frokost og networking

13.30-16.00   Hands-on workshop: Personas
v/ Lene Nielsen, IT-Universitetet i København og Thomas Snitker, SnitkerGroup
I denne skriveworkshop arbejder deltagerne i mindre grupper med at skrive udkast til personas fra udvalgte datakilder og en udleveret template. Du kommer tættere på personas-metoden, og vi garanterer jord under neglene?EUR?!

Tid og sted

Dato:  2. maj 2012
Tid:  08.45-16.00
Sted:  GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup. Lokalet Tietgen Hall (ankomst meldes i receptionen)
Pris:  Det er gratis at deltage i arrangementet. Der er 30 pladser med tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Er arrangementet fuldt booket, og ønsker man at komme på venteliste, kan man kontakte Ida Rasmussen, netværkskoordinator i InfinIT (se kontaktinformation nedenfor)
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  24. april 2012


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet