Seminar: Højniveausprog til indlejrede systemer


Interessegruppen Højniveausprog til Indlejrede Systemer afholder seminar den 9. maj 2012 på NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Foreløbigt program:

Kl. 11.45-12.30 sandwich, og fagligt program 12.30 – 16.15:

 1. Velkomst og præsentation
 2. Tidskrav og værktøjer i et eksisterende software system v. Jens Klostergaard Lyngsø, Grundfos
  1. Hvad udvikleren gør for at sikre, at tidskrav er overholdt
  2. Anvendte udviklingsværktøjer og tool chains fra requirements elicitation til deployment?
 3. Mads Doré, Prevas, uddyber nedennævnte spørgsmål, som drøftes i netværket
  1. Hvordan kan udviklere bruge værktøjer, de mestrer i dag, fx til multikerne programmering?
 4. Præsentation af eksterne projekter v. A. P. Ravn, CISS
  1. Hvad handler de om - hvad er målene?
  2. Tidsramme
  3. Centrale partnere
  4. Budget
  5. CISS' vurdering af deres relevans for dette netværk
 5. Opsamling, emner og indlæg til næste seminar v. CISS


Tid og sted

Dato:  9. maj 2012
Tid:  11.45-16.15
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg ?~
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet