Seminar: Højniveausprog til indlejrede systemer


Interessegruppen Højniveausprog til indlejrede systemer afholder seminar den 10. september 2012 på TEKKVA, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Tre indlæg og spørgsmål fra industri/udviklingsfirmaer præsenteres og lægger op til forslag fra forskerne og drøftelse. Endvidere indlæg om relateret forskning fra Datalogik Institut, AAU.

Kl. 11,45-12,30 sandwich, og fagligt program 12,30 – 16:

1. Velkomst og præsentation

2. Tidskrav og værktøjer i et eksisterende software system v. Jens Klostergaard Lyngsø, Grundfos

     a. Hvad udvikleren gør for at sikre, at tidskrav er overholdt

     b. Anvendte udviklingsværktøjer og tool chains fra requirements elicitation til deployment?

3. Mads Doré, Prevas, uddyber nedennævnte spørgsmål, som drøftes i netværket

     a. Hvordan kan udviklere bruge værktøjer, de mestrer i dag, fx til multikerne programmering?

4. PLC miljø kontra embedded system v. Claus Karstensen, Aalborg CSP A/S

     a. Fordele og ulemper i PLC miljø kontra embedded realtidssystem

5. Orientering og drøftelse v. CISS/AAU

     a. SCJ på HVM

     b. Analyse af memory for SCJ programmer

     c. TetaJ + SARTS for SCJ på HVM

6. Opsamling, emner og indlæg til næste seminar v. CISS

Abstract til ovennævnte indlæg fra Grundfos:
Det er svært at lave et flot, hierarkisk arkitekturdiagram for embeddede systemer. Moduler, der umiddelbart har en logisk afgrænsning, ender ofte med alligevel at skulle bruge data fra alle mulige andre moduler. Eksempelvis skal et pumpestyrings "kalender modul" (indstilling af et tidsbaseret skema for drift) måske kende "sætpunkt" og "operation mode", da de kan have indflydelse på betingelserne for at ændre i kalender opsætningen. I praksis ender det ofte med et spaghetti-diagram uanset indsatsen. Kan programmeringsarbejdet forbedres ved en objektorienteret tilgang? Kan spaghetti løsning undgås, og er det en fordel?" Indlægget belyses med rigtige eksempler fra Grundfos' produktudvikling.Tid og sted

Dato:  10. september 2012
Tid:  11.45-16.00
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg ?~
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet