Seminar i interessegruppen Processer & IT Nord


Interessegruppen Processer & IT, Afdeling Nord, afholder seminar den 5. september 2012 på TEKKVA, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Hovedtemaet er praktiske eksempler på anvendelse af agile værdier og principper under softwareudvikling. Endvidere har vi som gennemgående tema samspil mellem innovation og agil udvikling i form af indlæg fra AAU.

Foreløbigt program

Kl. 9 – 9.30 kaffe.

Kl. 9.30

1. Velkomst v. Tekkva

2. Præsentation af deltagere og aktuelle problemer

3. Agil udvikling hos BAE Systems Detica GCS A/S v. Jan Blach Sørensen

     a. Operationalisering af agil udvikling i forbindelse med produktlinjer

4. Agil udvikling hos RTX v. Henrik Wiuff Kallager

     a. Scrum, fordele og udfordringer på baggrund af erfaringer gennem 4-5 år

     b. Overvejelser om at anvende Kanban

Kl. 11.45 – 12.30 sandwich

Kl. 12.30

1. Konflikt mellem eksternt ønske om kravspec og internt om Scrum v. Jesper Mogensen, Skov A/S

    a. Hvordan håndtere skisma mellem kundens ønske om kravspecifikation, milestene og fast pris og internt ønske om udvikling vha. Scrum?

2. Samspil mellem innovation og agil udvikling v. Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

     a. Hvordan agile principper kan modvirke eller understøtte innovation i softwareprojekter, oplæg og diskussion.

3. Forslag til og drøftelse af seminarform og emner for næste seminar v. Ivan Aaen, AAU

Kl. 14.15 seminaret slutter. Let traktementTid og sted

Dato:  5. september 2012
Tid:  9.00-14.15
Sted:  TEKKVA, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg ?~
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet