Seminar i interessegruppen Processer og IT


Vi holder seminar i interessegruppen Processer & IT, Afdeling Nordjylland, d. 06.03.12 kl. 9-14 iht. nedennævnte program.

Hovedtemaet er evaluering af brugervenlighed og kvalitetssikring under agil udvikling. Endvidere har vi som gennemgående tema samspil mellem innovation og agil udvikling i form af indlæg fra AAU.

Foreløbigt program

Kl. 9 – 9.30 kaffe.

Kl. 9.30

1.    Velkomst v. Tekkva

2.    Præsentation af deltagere og aktuelle problemer

3.   Agil udvikling og Usability evaluation in a day, feedback the next

      v/ Rune Thaarup Høgh, Nykredit

       a. Rune vil fortælle om Nykredits koncept for brugervenlighedsevaluering. Han vil komme ind på 4 faser af en evaluering: Planlægning, udførsel, analyse og feedback. I Nykredits koncept fokuseres der på at gøre turn around-tiden for projekterne meget kort, således at en prototype eller et kørende system kan evalueres på en dag, og feedback gives til projektet den næste. Dette fokus passer specielt godt til agil udvikling, men er også brugbart for traditionelle projekter. Konceptet baserer sig på observation, ”Instant Data analysis”, samt mundtlig og visuel feedback.

4.    Aktuelle udfordringer med Agil udvikling v. Orla Pedersen, Dafolo A/S

       a. Indlæggets fokus er udfordringer med Agil udvikling, men kvalitetssikring berøres også.

Kl. 12 – 12.50 sandwich

Kl. 12.50
5.    Softwareudviklere og kunder i samspil v. Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU
     a.    Innovation sammen med kunden
     b.    Udvikling af metoder til støtte for softwareudvikling
     c.    Innovative softwareprodukter

6.    Forslag til og drøftelse af seminarform og emner for næste seminar v. Ivan Aaen, AAU

Kl. 14 seminaret slutter. Let traktementTid og sted

Dato:  6. marts 2012
Tid:  09.00-14.00
Sted:  TEKKVA, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg ?~
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet