Seminar i interessegruppen Processer og IT


Vi planlægger at afholde næste seminar i interessegruppen Processer & IT d. 06.06.12 kl. 9-14.

Hovedtemaet er Scrum og Kanban i samspil under softwareudvikling. Endvidere har vi som gennemgående tema samspil mellem innovation og agil udvikling i form af indlæg fra AAU.

Foreløbigt program

Kl. 9 – 9.30  Kaffe
Kl. 9.30

1. Velkomst v. Tekkva

2. Præsentation af deltagere og aktuelle problemer

3. Scrum og Kanban i samspil under softwareudvikling v. Gitte Klitgaard Hansen, IBM Agile Coach

    a. Kanban har været kendt i produktionsverdenen i en årrække. Nu smitter den af på softwareudviklere.

    b. Hvad Scrum og Kanban vil sige. Forskelle. Hvornår og hvordan disse tilgange med fordel kan kombineres.

Kl. 11.45

4. Arkitektur-understøttet agil udvikling v. Kim Markfoged, BAE Systems Detica GCS A/S

    a.Hvordan vi i nogle af vores produkter har gjort behovet for kode-ændringer mindre ved at have en meget fleksibel arkitektur, der gør det muligt f.eks. at ændre formularer, dokumenter til print og (til dels) workflows uden at ændre i koden.

Kl. 12.30 – 13.15 Sandwich
Kl. 13.15

5. Praktiske eksempler på brug af Essence v. Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

    a. En metode til team-baseret software innovation

6. Forslag til og drøftelse af seminarform og emner for næste seminar v. Ivan Aaen, AAU

Kl. 14.15 Seminaret slutter. Let traktement


Tid og sted

Dato:  6. juni 2012
Tid:  9-14
Sted:  TEKKVA Consult, NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg ?~
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet