Temadag om digitalisering og brugervenlige selvbetjeningsløsninger


Interessegruppen for Processer og IT inviterer til temadag om

digitalisering og brugervenlige selvbetjeningsløsninger 

fredag 20. jan. 2012

Det er ikke den store nyhed, at brugervenlighed er essentielt for, at et it-system vil virke i praksis - alligevel dukker manglende brugervenlighed op igen og igen som forklaring på katastrofer under søsætning af nye it-systemer. Annonceringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og dens målsætning om, at al kommunikation med det offentlige skal være digital i 2015 sætter om muligt endnu mere fokus på brugervenlighed.

Kom til temadag i Interessegruppen for Processer og IT, hvis du har en mening om eller bare er nysgerrig efter at høre mere om

  • hvad Kommunernes Landsforening vil gøre for at nå den ambitiøse målsætning
  • hvad man kan lære af tidligere digitaliseringer ved blandt andet SKAT og den elektroniske tinglysning
  • virksomheders erfaringer med at satse på brugervenlighed i udvikling af selvbetjeningsløsninger

> Læs reportage og se slides fra dagen herProgram

08.50-09.00   Ankomst og morgenkaffe

09.00-09.05   Velkomst

09.05-09.35   Elektronisk tinglysning - hvad gik galt
v/ Søren Lauesen, professor, IT-Universitetet i København
I september 2009 gik den elektroniske tinglysning i drift som et big-bang. Teknisk set virkede systemet uden alvorlige problemer, men manglende brugervenlighed og organisatorisk implementering gav en national katastrofe, der varede et halvt år. Medvirkende årsager var IT-arkitektens dogmatiske krav, som leverandøren behændigt omgik og gode krav til usability, der blev glemt undervejs.
Søren Lauesen var konsulent for Rigsrevisionen i undersøgelsen af den elektroniske tinglysning.

09.35-10.00   Det er ikke nok at kunne bruge en mus
v/ Jakob Schjørring, projektleder, MindLab
Hvordan oplever unge mennesker kontakten til det offentlige, og hvad synes de om at bruge de offentlige selvbetjeningsløsninger? Jakob Schjørring fra MindLab, en tværministeriel udviklingsenhed, præsenterer hovedkonklusioner fra projektet "Væk med bøvlet for unge" og vil blandt andet fortælle, hvorfor offentlige selvbetjeningsløsninger ofte skaber mere bøvl end gavn for de unge.

10.00-10.25   Hvordan SKAT har fået skatteyderne til at anvende TastSelv
v/ Bo Helbæk Thomsen, specialkonsulent, SKAT
SKAT har i perioden siden 1995 ændret kontakten med borgerne fra fuldstændig manuel (papirbåren eller personlig kontakt ved skrankerne) til næsten fuld digitalisering suppleret af et call center. Fokus har været på rationalisering og effektivisering af forretningsprocesserne.

Hvordan SKAT nu arbejder med brugervenlighed
v/ Simon Nyrup Madsen, fuldmægtig, SKAT
Oplægget fokuserer på, hvordan vi i højere grad kan få TastSelv til at understøtte borgernes og SKAT?EUR(TM)s behov, f.eks. vha. individualisering og bedre integration med informationssiderne.

10.25-10.45   Pause

10.45-11.15   Bedre kommunale selvbetjeningsløsninger ?EUR" med fælles indsats
v/ Astrid Marie Starck, projektleder, Kontor for digitalisering og borgerbetjening, KL
Som projektleder for en ny fælleskommunal enhed, som KL og KOMBIT er ved at oprette, vil Astrid fortælle om enhedens formål: Hvordan man gennem samarbejde med indstationerede kommuner skal arbejde for, at vi får bedre kommunale selvbetjeningsløsninger ?EUR" som er gode for borgerne og effektive for forvaltningen.

11.15-11.40   Om brugervenlighed og venlige brugere ?EUR" fra et leverandørsynspunkt
v/ Anette Vainer, direktør, Resultmaker
I krydsfeltet mellem krav fra det offentlige og almindelige retningslinjer for brugervenlighed arbejder Resultmaker struktureret ?EUR" men pragmatisk - med at skabe løsninger, som brugerne tager venligt imod. Der bliver løbende evalueret på baggrund af statistik og supporthenvendelser. Resultmaker har arbejdet med selvbetjeningsløsninger i mere end 10 år ?EUR" har fokus flyttet sig?

11.40-11.55   Pause

11.55-12.35   Panel- og plenumdiskussion
Oplægsholderne diskuterer med plenum: Hvad skal der til for at skabe brugervenlige selvbetjeningsløsninger?
Moderator: Thomas Hildebrandt, lektor, IT-Universitetet i København

12.35-13.30   Frokost og mulighed for at netværke

Tid og sted

Dato:  20. januar 2012
Tid:  09.00-13.30
Sted:  Auditorium 2 (i stueplan), IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S
Pris:  300 kr. ex. moms ?EUR" studerende gratis (men frokost ikke inkluderet for studerende)
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet