Temadag: Sammenhængende patientforløb, sundheds-processer og it


Interessegruppen for Processer og IT inviterer til temadag om

sammenhængende patientforløb,

sundhedsprocesser og it

fredag 20. april 2012


Er sammenhængende patientforløb, selvhjulpenhed og mobil it-understøttelse af kliniske processer rene buzz-words, eller er der faktisk noget, der kan komme til at virke?

Kom til temadag, hvor du kan:

  • høre fra virksomheder, antropologer, regionsfolk og forskere, hvilke udfordringer og spændende muligheder, der findes inden for mobiludvikling og IT-baseret procesunderstøttelse til sundhedssektoren
  • deltage i en spændende debat om, hvor vi er på vej hen, og hvad der skal til for at bane vejen for god, brugbar og funktionel procesunderstøttelse på sundhedsområdet
  • netværke med andre, som tumler med de samme udfordringer som dig inden for processer og it
  • blive inspireret af løsninger inden for sundhedssektoren, der måske også kunne bruges inden for dit eget interesseområde

> Læs reportage og se slides fra dagen herProgram

08.50-09.00   Ankomst og morgenkaffe

09.00-09.05   Velkomst

09.05-09.30   Kliniske retningslinjer - fra tekst til IT understøttelse - hvor ligger faldgruberne?
v/ Karen Marie Lyng, speciallæge, PhD, sektionsleder, Region H, IMT
Der er mange krav til udvikling af kliniske retningslinjer; de skal være baseret på bedste kliniske evidens og jævnligt opdateres, så de svarer til den seneste viden. Samtidig skal de anvendes i en klinisk verden, der er præget af mobilitet, afbrydelser og en tradition for verbal kommunikation og koordination. Indlægget vil komme ind på, hvordan det overhovedet er muligt at udvikle og vedligeholde IT-baseret klinisk procesunderstøttelse.

09.30-09.55   Fra datadeling til procedurer
v/ Anders Skovbo Christensen, IT arkitekt, Special Konsulent, Koncern IT, Region Hovedstaden
Indlægget omhandler perspektiver og metoder i anvendelse af forskellige typer proceduremodeller i forretnings-it. Med udgangspunkt i et konkret projekt i tværsektoriel koordinering af indsatsen omkring kronisk syge trækkes linjer til modellering af arbejdsgange, procedurer og behov for forskellige it-arkitektoniske løsninger. Der trækkes paralleller til fly- og skibsbranchen.
Nøgleord er it-støtte af procedurer, constraint- og planmodeller, sikkerhedskrav, overblik, compliance i opgaveløsning og kunden/brugeren i centrum.


09.55-10.20   En app til deling af sundhedsplejeviden
v/ Jacob Boye Hansen, CEO, CareCom A/S
Instrukser, guidelines og kodelister bruges overalt i det danske sundhedsvæsen, og der bruges mange ressourcer i f.eks. regionerne til at udvikle dette. Men hvorfor ikke dele denne vide og crowdsource opbygningen af denne?

10.20-10.35   Pause

10.35-11.00   Selvhjulpne patienter - og bedre informerede klinikere
v/ Finn Kensing, professor og direktør ved Center for IT Innovation, Københavns Universitet
Foredraget bygger på et igangværende tværvidenskabeligt forsknings- og udviklingsprojekt, Co-constructing IT and Healthcare (CITH).
Med udgangspunkt i det indledende forskningsspørgsmål: Hvordan kan vi modellere og bygge it-systemer, så kroniske patienter bliver mere sikre og trygge i eget hjem, og så klinikerne sparer tid? præsenteres nogle af de foreløbige erfaringer og resultater.

11.00-11.25   Et etnografisk studie af sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne i mobil adgang til EPJ-data
v/ Susanne Wollsen og Lea Gulstav Dalgaard, forsknings- og innovationsspecialister, Alexandra Instituttet
Den næste generation af EPJ bringer klinikerne ud af kontorerne og ud til patienterne. En mobil adgang til EPJ-data medfører fordele for både sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. I oplægget præsenteres to projekter, der har beskæftiget sig med dette, hvor etnografi, brugerinddragelse og et tæt samarbejde med software-udviklere har været essentielt.

11.25-11.50   Fleksible sundhedsprocesser - Trustworthy Pervasive Healthcare Services (TrustCare)
v/ Thomas Hildebrandt, lektor, IT-Universitetet i København
Når kliniske guidelines og sundhedsprocesser overføres til digitale flow-charts, går fleksibiliteten ofte tabt ?EUR" samtidig med at det bliver en udfordring at holde diagrammerne opdaterede og korrekte. Oplægget vil fortælle om resultater og forsøg fra TrustCare-projektet, hvor forskere ved IT-Universitetet og Københavns Universitetet sammen med virksomheden Resultmaker har videreudviklet regelbaserede proces-værktøjer med henblik på at beholde fleksibiliteten og gøre det nemmere at holde de digitale processer up-to-date.

11.50-12.05   Pause

12.05-12.35   Panel- og plenumdiskussion
Oplægsholderne diskuterer med plenum: Hvordan kan vi skabe bedre processer på sundhedsområdet vha. IT, og hvilken rolle har og får mobilen som ny spiller på banen?
Moderator: Thomas Hildebrandt, lektor, IT-Universitetet i København

12.35-13.30   Frokost og mulighed for at netværke

Tid og sted

Dato:  20. april 2012
Tid:  8.50-13.30
Sted:  Auditorium 22.0.11 (bygning 22), Københavns Universitet Amager (KUA), Njalsgade 120, 2300 København S
Pris:  300 kr. ex. moms ?EUR" studerende gratis (men frokost ikke inkluderet for studerende)
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  18. april 2012


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet