Første møde i erfagruppen for it-tekstiler


InfinIT opretter en erfagruppe for it-tekstiler

Erfagruppen er målrettet en mindre skare af virksomheder og forskere, der til dagligt arbejder med udvikling af produkter, hvor it og tekstil kombineres.

I gruppen vil vi mødes ca. hver anden måned og gensidigt udveksle erfaringer om igangværende projekter og udfordringer på feltet.

Vi vil også løbende tale om, hvorvidt vi i fællesskab ønsker at deltage i større arrangementer, udstillinger, konferencer eller evt. planlægge en studietur.

Hvis du vil være med i gruppen, deltag i dens første møde d. 22/1 kl. 15.30-17.30 på IT-Universitetet i København, Rued Langgaardsvej 7, 2300 København S

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Gruppemedlemmernes aktiviteter og projekter på it-tekstilområdet (vi tager en runde)
  3. Dialog: Hvad skal vi være opmærksomme på inden for it-tekstilområdet p.t.?
  4. Gruppens ønsker til aktiviteter fremover
  5. Planlægning af næste møde (indhold og sted).
  6. Evt.

Hvis du vil være med i erfagruppen, men ikke kan deltage på første møde, så send en mail til Rikke Koch: rikke.koch@alexandra.dkTid og sted

Dato:  22. januar 2013
Tid:  15.30-17.30
Sted:  IT-Universitetet i København, Rued Langgaardsvej 7, 2300 København S
Kontakt navn:  Susanne Brøndberg
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  18. januar 2013


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet