Get FIT: Softwareinnovation – begreber, værdier og måling


Stort set alle er vist for innovation og anser det for afgørende vigtigt at innovere, men der synes at være mangel på metodologiske råd om, hvordan man gør innovation mere sandsynlig i systemudvikling – ihverfald på projekt- og team-niveau.

Softwareinnovation har fokus på softwaren selv frem for kravspecifikationer og processer og åbner dermed op for eksperimenteren, læring og fleksibilitet i softwareprojekter, men spørgsmålet er så hvordan vi udnytter dette potentiale?

En metodologi for softwareinnovation må bygge på et sæt værdier, der har både teoretiske og praktiske konsekvenser. Dette oplæg vil foreslå et sådant sæt af værdier.

Innovation og service er begreber, der er vanskelige at konkretisere og dermed måle effekterne af. Dette har været omdrejningspunkt for forskning og for praktikeres overvejelser. For at imødekomme denne udfordring og for at skabe mere viden om serviceinnovation, har en arbejdsgruppe, EPISIS, under EU med assistance fra DAMVAD, udviklet en række indikatorer, der anvendes til at måle serviceinnovation. Indikatorerne tager udgangspunkt i at måle innovationsprocessen for virksomheder.

Undersøgelsen er blevet gennemført af medlemmerne af organisationen.

Serviceplatformen og gennemføres nu af CFIR for at benchmarke finans- og it-virksomheders innovation.

Program

09.30-10.00: Registrering og kaffe

10.00-10.10: Velkomst ved Birgit Nøhr (BrainsBusiness) og Anders Pall Skött (CFIR)

10.10-10.30: ”Måling af innovation i finans- it- og servicevirksomheder” ved Anette Broløs (Direktør, CFIR)

10.30-11.00: ”Softwareinnovation – begreber og værdier” ved Ivan Aaen (Lektor, Aalborg Universitet)

11.00-11.10: Pause

11.10-11.40: Annonceres snarest

11.40-12.00: Paneldebat: Software innovation: metoder, begreber og måling?

12.00-12.30: Afslutning og netværk

Ordstyrer: Anders Pall Skött (CFIR)

Dagens talere

Anette Broløs (Direktør, CFIR)

Anette Broløs er direktør i Copenhagen Finance IT Region. Hun har tidligere været både finansdirektør og udviklingsdirektør i den finansielle sektor og har i den forbindelse ledet store finans-it-projekter. Hun er cand.polit. fra København Universitet, PhD fra Syddansk Universitet og har en eMBA i Global e-management fra Copenhagen Business School. Anette er sidder som medlem af Erhvervsforskerudvalget under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

 Ivan Aaen (Lektor, Aalborg Universitet)

Ivan Aaen er Lektor ved Institut for Datalogi og forsker i software innovation.

Han arbejder på en metodologi for team-baseret software innovation, Essence. Fokus for Essence er på innovation i team-baserede projekter til software-intensive systemer. Centrale elementer i Essence er logiske synsvinkler, team roller, og projekt vision. 

Frem til udgangen af 2012 var han leder af Cassiopeia Innovation ved Institut for Datalogi, der sigtede mod vidensspredning og samarbejde med industrien, vidensbaseret innovation og iværksætteri.

   


Tid og sted

Dato:  12. juni 2013
Tid:  09.30-12.30
Sted:  Niels Jernes Vej 14, lokale 4-107, 9220 Aalborg Øst
Pris:  Gratis deltagelse. Alle afbud efter den 9. juni 2013 medfører et no-show gebyr på DKK 350 ekskl. moms.
Kontakt navn:  BrainsBusiness ICTNORCOM, Anita B. M. Kristensen
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  9. juni 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet