Indførelse af usability-arbejde i softwarevirksomheder


- udnyt eksisterende ressourcer

InfinIT inviterer i samarbejde med BrainsBusiness ICTNORCOM og Masteruddannelsen i IT på Aalborg Universitet til netværksmøde om Indførelse af usability-arbejde i software-virksomheder.

Det foregår den 11. juni 2013 i Aalborg.

> Læs mere om Master i IT her

En softwareorganisation, der ønsker at styrke sit usability-arbejde, kan anvende forskellige strategier. En moderne strategi er at uddanne eksisterende medarbejdere til at gennemføre alle aktiviteter i en usability-evaluering. En anden er at involvere brugerne i en form for crowd-sourcing.

Dette netværksmøde præsenterer ny forskning i disse to strategier og deres relevans for softwareorganisationer. Vi gennemgår resultater fra forskning i udviklingen af disse strategier i en virksomhed kombineret med at softwareudviklere beskriver deres erfaringer fra et undervisningsforløb og et udviklingsforløb i en virksomhed.

Tilmelding skal ske gennem BrainsBusiness' hjemmeside her

Dagens keynote er:


Jan Stage (Professor, Aalborg Universitet)

Jan Stage er professor i menneske-maskin interaktion og usability-evaluering ved Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet. Han forsker i software-udvikling med fokus på usability-evaluering og interaktionsdesign. En væsentlig del af forskningsaktiviteterne er foregået i praksis i samarbejde med software-organisationer.


Udfordringer og muligheder for usability-arbejde i software-organisationer

Der er blandt danske software-organisationer et stigende fokus på betydningen af systematisk usability-arbejde som en integreret aktivitet i software-udvikling. For mange software-organisationer har det betydning i konkurrencen, og kunderne er begyndt eksplicit at kræve, at der indgår usability-aktiviteter i udviklingsprocessen.

Jan Stage vil gennemgå resultaterne fra en række undersøgelser af software-organisationers og -udvikleres forståelse af usability. Han vil fortælle om de udfordringer, der er, hvis man ønsker en styrkelse af usability-arbejdet.

I forlængelse heraf vil Jan give en oversigt over nye muligheder for at overvinde udfordringerne og integrere systematisk usability-arbejde i software-udvikling.


 

Dagens øvrige oplægsholdere er:


Anders Bruun (Adjunkt, Aalborg Universitet)

Anders Bruun er adjunkt ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Han underviser og forsker inden for feltet Human-Computer Interaction og forsvarede for nylig sin ph.d.-afhandling ”Developer Driven and User Driven Usability Evaluations”, inden for hvilket område han fortsat bedriver sin forskning. Før ph.d.-forløbet arbejdede han som User Experience konsulent hos Mjølner Informatics A/S i Århus.

Udviklerdrevne usabilityevalueringer

Anders Bruun vil fortælle om resultaterne af sin ph.d.-afhandling, der fokuserer på udviklerdrevne og brugerdrevne usabilityevalueringer. Han vil fortælle om et konkret opkvalificeringsforløb med virksomheden Dafolo, som han stod i spidsen for i perioden 2009-2012. I denne case modtog fem softwareudviklere undervisning i at udføre usabilityevalueringer. Disse udviklere havde ingen tidligere erfaringer med usabilityarbejde og Anders beskriver, hvordan de klarer sig ift. usabilityeksperter.

Lea Lie Kirk Holdensen (Projektchef, Netimage A/S)

Lea Lie Kirk Holdensen arbejder i dag hos Netimage A/S.

Virksomheden har eksisteret siden 1997 og er et rådgivende og producerende digitalt bureau indenfor e-handel, online booking, integration og digital kommunikation. http://www.netimage.dk/

Udviklerdreven usabilityevaluering i praksis

Lea var en af de fem medarbejdere fra udviklingsafdelingen, der deltog på det opkvalificeringsforløb, som Anders Bruun stod i spidsen for. Lea var dengang ansat som softwareudvikler hos Dafolo.

Lea vil fortælle om, hvad det har betydet for hende personligt, for virksomheden og virksomhedens produkter, at hun deltog i dette opkvalificeringsforløb.

Benny Hede (Master i it-studerende og Systems Engineer ved Terma A/S)

Benny Hede arbejder som Systems Engineer hos Terma A/S.

Virksomheden producerer højteknologisk udstyr til forsvarsindustrien, fx elektronisk udstyr til fly, helikoptere, radarer, satellitter og meget andet. http://www.terma.com.

Usability master - for mig og min virksomhed

Benny Hede er i gang med at skrive det afsluttende masterprojekt på Master i it, linjen i Interaktionsdesign og multimedier. Benny fulgte i foråret 2012 fagpakken i Interaktionsdesign og Usability-evaluering.

Til indledning vil Benny fortælle kort om sin virksomheds produkter og om, hvordan de har tradition for at lave usability-arbejde. Dernæst vil Benny fortælle om, hvad fagpakken og Master i it-uddannelsen som helhed har haft af betydning:

  • for ham personligt
  • for de systemer, han deltager i udviklingen af, og
  • for hans virksomhed i bred forstand.

Afslutningsvis vil Benny Hede komme ind på, hvad hans virksomhed mangler for at komme videre inden for usability-arbejdetProgram

08.30-09.00   Registrering og morgenkaffe

09.00-09.15   Velkomst
/ved Birgit Nøhr (BrainsBusiness ICTNORCOM) og Dorte Larsen (Master i it).

09.15-09.55   Udfordringer og muligheder for usability-arbejde i software-organisationer
/ved Jan Stage (Aalborg Universitet)

09.55-10.30   Udviklerdrevne usabilityevalueringer
/ved Anders Bruun (Aalborg Universitet)

10.30-10.45   Pause

10.45-11.05   Udviklerdreven usabilityevaluering i praksis
/ved Lea Lie Kirk Holdensen (Netimage A/S)

11.05-11.30   Usability master - for mig og min virksomhed
/ved Benny Hede (Terma A/S)

11.30-11.45   Opsamling og spørgsmål

11.45   Frokost - Bliv og spis - eller tage en sandwich med dig på din videre færd

Tid og sted

Dato:  11. juni 2013
Tid:  09.00-12.00 + frokost
Sted:  Aalborg Universitet, Hovedkantinen (Auditorium A), Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst
Pris:  Gratis deltagelse. Alle afbud efter den 6. juni 2013 samt udeblivelse medfører et no-show gebyr på DKK 300,- ekskl. moms.
Kontakt navn:  Anita B. M. Kristensen, BrainsBusiness ICTNORCOM
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  6. juni 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet