Konference: Design og evaluering af velfærdsteknologiske IT-løsninger


InfinIT inviterer til konference om design og evaluering af velfærdsteknologiske IT-løsninger.


Der er bred enighed om, at der skal nytænkes, hvis vi skal fastholde vores nuværende velfærdsniveau. En central del af nytænkningen kan komme fra øget anvendelse af IT i vores velfærdstilbud. Men hvordan skal disse teknologier designes, så de gør en reel forskel, og så brugerne kan betjene dem? Dette er dagens centrale spørgsmål, som adresseres fra forskellige vinkler.

Stor betydning
Velfærdsteknologi er et område i hurtig udvikling og med stigende betydning for IT-virksomheder, det offentlige og borgerne. Og ikke mindst står det højt på den politiske dagsorden.

Behov for viden og støtte
Mange små og mellemstore virksomheder udvikler velfærdsteknologiske IT-løsninger, og mange af disse virksomheder har kun arbejdet med velfærdsteknologi i en kortere årrække. Brøndum & Fliess og Dansk Industri gennemførte i 2011 en kortlægning af velfærdsteknolog-udbydere i Danmark. I undersøgelsen angav halvdelen, at udbyttet af deres innovative samarbejde med eksterne partnere kunne forbedres, og cirka en fjerdel var direkte kritiske i vurderingen af deres udbytte af at samarbejde med offentlige aktører. Der dokumenteres bl.a. et klart behov for øget viden om design og evaluering af IT-løsningerne.

Mere dialog med forskningen
Konferencen sætter fokus på brugerinvolvering, brugbarhed og udviklingsprocesser inden for velfærdsteknologiske IT-løsninger. Private og offentlige virksomheder præsenterer cases og peger på muligheder og barrierer, når der skal udvikles brugervenlige løsninger, samtidig med at der hentes rationaliseringsgevinster. Dette sættes i perspektiv af nogle af Danmarks ledende forskere inden for velfærdsteknologi, design, usability og udviklingsprocesser. Du kan således møde både forskere og praktikere inden for feltet.

> Download invitation her

> Læs reportage og se slides fra arrangmentet herProgram

08.30-09.00   Ankomst og morgenkaffe

09.00-09.15   Velkomst
v/ Heidi Philipsen, direktør for Knowledge Lab

09.15-09.45   Velfærdsteknologi - løsninger på hvad?
v/ Anne Marie Kanstrup, professor i participatory design, AAU
Oplægget giver korte kig ind i igangværende velfærdsteknologiske projekter og spørger: Hvad var rationalet for at igangsætte projektet? Hvilke successer og udfordringer kan vi se på nuværende tidspunkt og for hvem? Og hvad betyder empowerment egentlig - er det noget, som de har fundet på i marketing eller kan det mærkes af patienterne?

09.45-10.10   Design og evaluering af et koncept til selvmonitorering
v/ Birthe Kjeldsen, projektchef for kundeprojekter, CSC Scandihealth A/S
Der er nogle helt særlige udfordringer, når man skal designe en løsning, som almindelige borgere skal anvende til monitorering af sit eget helbred. Hvordan sikrer man, at borgeren er tryg ved løsningen og får de rigtige anvisninger og den rigtige feedback? Og hvordan sikrer man en god understøttelse for det sundhedsfaglige personale, som modtager monitoreringsdata fra borgerne? Det stiller store og nye krav til usability og brugerens oplevelse, både til selve løsningen og til det samlede koncept.

10.10-10.30   Pause

CASE 1: EVALUERING AF TEKNOLOGI I HJEMMET

10.30-10.55   Ældres problemer med systemer til selvmonitorering
v/ Anders Bruun, adjunkt, AAU
Systemer til selvmonitorering har stort potentiale ift. sikring af især kronikeres velfærd. Dog er det en forudsætning, at brugerne kan benytte systemerne effektivt. Dette oplæg præsenterer resultater fra et dansk og et tysk studie, som havde til formål at afdække, hvilket typer usabilityproblemer ældre personer oplevede. Resultaterne kan informere designere om de vigtigste faldgruber, når der udvikles brugergrænseflader til ældre.

10.55-11.20   Evaluering i hverdagen
v/ Gunnar Kramp, industriel designer, Alexandra Instituttet
Aarhus Kommune og Alexandra Instituttet har sammen udviklet et evalueringskoncept. Konceptet er opbygget på en måde, så det opfordrer til dialog mellem borgere, personale og pårørende med henblik på at indfange både kvantitative og kvalitative aspekter af velfærdsteknologierne og deres anvendelser. Evalueringerne retter sig desuden imod borgerens, pårørendes og personalets vurdering af, hvorvidt velfærdsteknologi kan gavne borgeren i hjemmet og gøre borgeren mere selvhjulpen.

11.20-12.15   Frokost

CASE 2: HÅRDE DATA FRA SELVMONITORERING FOR UDSATTE GRUPPER (ERFARINGER FRA MINIPROJEKT)

12.15-13.15   Effektmonitorering og motivation på nye måder
v/ Michael Henriksen, projektleder og Per Roholt, kommunikationschef, Team Online; Lars Lange, udviklingskonsulent, Socialt Rehabiliteringscenter, Esbjerg Kommune; Heidi Philipsen, direktør for Knowledge Lab
Team Online, der leverer it-løsninger til sociale tilbud, præsenterer i samarbejde med Knowledge Lab resultater fra et projektsamarbejde. Projektet tilbyder borgerne tilknyttet de sociale institutioner muligheden for at tracke f.eks. deres aktivitet, humør og søvnkvalitet. Ideen er dels at motivere borgerne, dels at give personalet et nyt værktøj, der kan være med til at generere hårde data.

13.15-13.30   Pause

CASE 3: UNIK BDI-PROJEKT OM DIABETES-APP - "DIA-APP"

13.30-14.20   Mest af lyst - gamification af fornødne indsatser
v/ Nikolai Tuborg, videnskabelig assistent og Heidi Philipsen, direktør for Knowledge Lab; Katrine Vedel, senior projektleder, Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut
Teknologisk Institut har stået for udviklingen af en app til unge diabetikere - og har haft stort fokus på at inddrage brugerne i udviklingsforløbet. Det har resulteret i en prototype, der henvender sig til både ny-diagnosticerede og ”erfarne” diabetikere. Med afsæt i gamification vil oplægget præsentere læringer fra udviklingen og komme med bud på, hvilke prospekter denne tilgang kan have i forhold til velfærdsteknologi.

14.20-14.45   Kan jeg få en velfærds-GPS?
v/ Thomas Hildebrandt, lektor, IT Universitetet i København
Velfærdsteknologi skal støtte os i vores færd gennem livet ved f.eks. at hjælpe os med at spise rigtigt, motionere eller tage vores medicin korrekt. Teknologien giver ”intelligente” råd på baggrund af data fra sensorer, databaser eller os selv. Men hvordan sikres, at de mange data kan samles? Og kan vi som brugere forstå logikken bag de intelligente råd og bevare fleksi biliteten til at ændre vores mål og regler undervejs, ligesom med en GPS der støtter os på vores færd gennem byen?

14.45-15.00   Pause

15.00-15.45   Gruppedebat: Hvad er udfordringerne, og hvordan inddrages borgene i design og evaluering af fremtidens velfærdsteknologiske it-løsninger?
- Hvor og hvordan kan teknologierne gøre mest gavn?
- Hvad er de vigtigste behov, og hvilke data kan vi basere dem på?
- Hvad er de centrale udfordringer ved design og evaluering af velfærdsteknologi?
- Hvad er deltagernes egne erfaringer med inddragelse af borgerne?

15.45-16.15   Opsamling på gruppearbejde og plenumdebat

16.15   Tak for i dag

Tid og sted

Dato:  21. november 2013
Tid:  08.30-16.15
Sted:  Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, Lokale B3-104, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Gratis. Dog faktureres et no-show gebyr på 800 kr. ved udeblivelse og afbud på dagen
Kontakt navn:  Marianne Bentzen
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet