Møde i erfa-gruppen for it-tekstiler


Besøg Ohmatex på næste møde i erfa-gruppen for it-tekstiler.

På mødet vil Ohmatex byde os velkommen og fortælle om nogle af deres aktuelle projekter, herunder:

  • En astronautstrømpe der måler muskelaktivitet
  • Fiskertøj med nød-elektronik
  • Bandager til lysterapi

Projekterne er en del af Ohmatex’ samarbejde med førende europæiske forskningsmiljøer og teknologivirksomheder. Formålet med samarbejdet er at udvikle og modne nye teknologier inden for smart textiles og det foregår i regi af  EU’s 7. rammeprogram.

Derudover vil Ohmatex også vise en lang række ledende tekstiler både på elastisk og uelastisk form og demonstrere, hvordan indstøbning af sensorer, mikroelektronik og konnektorer kan skabe en komplet system beregnet til nye og smarte produkter indenfor forskellige brancher som f.eks. sundhed, arkitektur, sikkerhed og sport.

Dagsorden for mødet:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Ohmatex præsenterer projekter og produkter (ca. 1 time)
  3. Gruppemedlemmernes aktiviteter og projekter på it-tekstilområdet - vi tager en runde

          - PAUSE -

  1. Dialog: Hvad skal vi være opmærksomme på inden for it-tekstilområdet p.t.?
  2. Gruppens ønsker til aktiviteter fremover
  3. Planlægning af næste møde (indhold og sted)
  4. Eventuelt

Mødet er for medlemmer af erfa-gruppen for it-tekstiler. Er du ikke medlem, men ønsker at deltage, så kontakt Rikke Koch med henblik på medlemskab. Medlemskab er gratis.

> Læs reportage fra dagen her

> Klik her for at downloade invitation (PDF)


Tid og sted

Dato:  30. april 2013
Tid:  15.00-17.30
Sted:  Ohmatex, INCUBA Science Park – Skejby, Brendstrupgaardsvej 102, 8200 Århus N
Kontakt navn:  Rikke Koch, tlf. 2126 8724
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  23. april 2013


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet