Seminar i interessegruppen Softwaretest


Interessegruppen for Softwaretest inviterer til seminar

11. september 2013 på Tekkva, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Ønsker du at deltage eller blive medlem af interessegruppen, kan du kontakte Jørgen Biegel, jbi@tekkva.dk

Temaer: Testautomatisering af mobile enheder.Regressionstest på 100 % data.Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker.

Foreløbigt program:

9.00-9.30 Kaffe
9.30 1. Velkomst og præsentation v. Tekkva
    a. Deltagerne præsenterer sig og nævner evt. aktuel test-udfordring og -løsning
    b. Evt. kort respons fra deltagere (erfaringer, drøftelse)
  2. Testautomatisering af mobile enheder
    a. Introduktion v. Ole Kramer, Scott/Tiger A/S
    b. The latest headlines for test automation between mobile apps and PC-based Windows apps, by Frederik Carlier, Jamo Solutions

In this session, an overview will be given on the different characteristics of the mobile operating systems and mobile apps and the impact on test automation. Based on the success and experience gained from test automation of PC-based Windows apps, we will explain the best practices that can be applied directly on test automation of mobile apps.

 

3. Regressionstest på 100 % data v. Jesper Lyster, EDX Systems ApS.

EDX systems har udviklet et værktøj til regressionstest af store komplekse systemer. Værktøjet er i stand til automatisk at sikre kvaliteten af de data, som kommunikeres fra IT-systemerne ud imod virksomhedens kunder. Vha. en ny patenteret testproces sikres følgende fordele: 100 % dækning af data. Kort implementeringstid. Ingen vedligeholdelse af testløsningen:

    a. Præsentation af produktet EDX, som automatisk kan teste it-løsning, når der foretages ændringer
    b. Demo af EDX som bl.a. viser, hvordan datakvalitet kan sikres i selv store og komplekse IT systemer.
12.00-13.00 Sandwich
13.00

4. Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker v. Torben Hoelgaard, Software-Pro

Mange har taget ISTQB certifikat i softwaretest men ofte bliver begrebet testdækning ikke brugt i det praktiske arbejde. Det er en skam, for testdækning er sammen med kvalitet to vigtige elementer, når man skal sætte mål for testen. Mål for testen er første punkt i Testing Maturity Model, så det understreger, hvor vigtigt det er. Testdækning og mål for testen er også væsentlige parametre når man skal opstille releasemetrikker. I dette indlæg vil Torben, med input fra tilhørerne, prøve at få den røde tråd gennem disse emner frem:

    a. Testdækning (teori, dækningselementer, anvendelse i praksis)
    b. Kvalitet
    c. Mål for testen
    d. Testing Maturity Model (TMM)
    e. Testplanlægning
    f. Releasemetrikker (dashboard med trendkurver)
  5. Interessegruppen Softwaretest videre frem v. CISS, AAU
14.30 Seminaret slutter. Let traktement.


Tid og sted

Dato:  11. september 2013
Tid:  09.00-14.30
Sted:  Tekkva, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet