Anvendelse: Processer & IT

Formiddag (11.15-11.55):

Oplæg: Fra brugerorienteret visuel procesdesign til kravspecifikation

Oplægsholdere: Kim Vasant Nielsen & Ole Buch, Visuel it, og Thomas Hildebrandt, ITU

Download slides (Thomas Hildebrandt)

Om oplægget:

Vores daglige arbejdsgange og interaktion med offentlige og private virksomheder bliver i hastig grad digitaliseret. I mange tilfælde er arbejdsprocesserne og systemerne blevet grundigt beskrevet i kravspecifikationen, og i mange tilfælde ender det færdige IT-system alligevel med ikke at leve op til brugernes behov.

Oplægget fortælle om et netop igangsat "miniprojekt" i InfinIT-interessegruppen for processer og IT, der har som mål at afprøve om kravspecifikation og den endelige system kan bringes tættere på de egentlige behov. I projektet forenes teknikker til brugerorienteret, visuel procesdesign anvendt af Visuel it, SL-07 kravspecifikationstandarden udviklet af professor Søren Lauesen ved ITU, og en ny agil metode til at beskrive proceskrav og sætte strøm til dem, udviklet af lektor Thomas Hildebrandt i samarbejde med bla. en erhvervs-ph.d.-studerende ved Exformatics, der videreudvikler og implementerer metoden i Exformatics-systemet for viden- og aktivitetsstyring.

Formiddagens oplæg vil give eksempler på samspillet mellem brugerorienteret, visuel procesdesign anvendt af Visuel it, SL-07 kravspecifikationstandarden og den nye agile metode til at beskrive krav til processer udviklet af Thomas Hildebrandt og hans ph.d.-studerende ved IT Universitetet.

Eftermiddag (14.15-14.55):

Oplæg: Fleksibel og brugerorienteret digital sagsbehandling

Oplægsholder: Morten Marquard, Exformatics, Tijs Slaats, erhvervsPhD Exformatics & ITU og Thomas Hildebrandt, ITU

> Download slides (Morten Marquard)

> Download slides (Thomas Hildebrandt)

> Se video (Thomas Hildebrandt)

Om oplægget:

Vores daglige arbejdsgange og interaktion med offentlige og private virksomheder bliver i hastig grad digitaliseret. I mange tilfælde er arbejdsprocesserne og systemerne blevet grundigt beskrevet i kravspecifikationen, og i mange tilfælde ender det færdige IT-system alligevel med ikke at leve op til brugernes behov.

Oplægget fortælle om et netop igangsat "miniprojekt" i Infinit interessegruppen for processer og IT, der har som mål at afprøve om kravspecifikation og den endelige system kan bringes tættere på de egentlige behov. I projektet forenes teknikker til brugerorienteret, visuel procesdesign anvendt af Visuel it, SL-07 kravspecifikationstandarden udviklet af professor Søren Lauesen ved ITU, og en ny agil metode til at beskrive proceskrav og sætte strøm til dem, udviklet af lektor Thomas Hildebrandt i samarbejde med bla. en erhvervs-ph.d.-studerende ved Exformatics, der videreudvikler og implementerer metoden i Exformatics systemet for viden- og aktivitetsstyring.

Eftermiddagens oplæg er uafhængigt af formiddagens oplæg, og vil fokusere på samspillet mellem Exformatics systemer og den nye agile metode til at beskrive krav til processer udviklet af Thomas Hildebrandt og hans ph.d.-studerende ved IT-Universitetet.

 

Læs mere:

> SummIT forside
> Slideshow med stemningsbilleder
> Stemningsbilleder på Flickr
> Program (med downloads)
> Keynote speakere
> Kontakt

 

 

Se slides her:

Thomas Hildebrandt, ITU (formiddag)

Morten Marquard, Exformatics

Thomas Hildebrandt, ITU (eftermiddag)

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet