Anvendelse: Sporings- og positioneringstjenester

Formiddag (10.30-11.10):

Forskeroplæg: @aGlance - overblik på Roskilde Festival og Skanderborg Festival

Oplægsholder: Preben Holst Mogensen, Aarhus Universitet

> Download slides

Om oplægget:

Oplægget omhandler et samarbejde kaldet @aGlance (at-a-glance), www.aglance.dk, imellem Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Smukfest (Skanderborg festival), og Roskilde festival. Samarbejdet har resulteret i udviklingen af et visuelt, 3D overblikssystem (overview@aGlance) til beredskaberne på festivalerne, som integrerer live video fra pladsen, billeder taget af personale, positioner på personale, scener, boder, m.m.m., alt sammen i en 3D-model (med korrekt topologi) af festivalområdet, dvs. festivalpladsen og tilstødende campingområder. Systemet understøtter overblikket for og samarbejdet imellem de forskellige dele af beredskabet (politi, frivillige vagter, professionelle vagter, bårehold, lokal alarmcentral, scener, vagtbaser, social workers, m.fl.). Det har været i brug og udgjort en værdifuld del af beredskabet på Skanderborg siden 2008 og Roskilde siden 2011.

 

Eftermiddag (13.30-14.10):

Oplæg: Find vej i bygninger med din mobiltelefon som med GPS'en i bilen

Oplægsholder: Allan Mørch, AskCody

> Download slides

Om oplægget:

At finde vej på sygehuse, uddannelsesinstitutioner eller i offentligebygninger er ikke let. Især ikke når bygningsmassen eller kompleksiteten vokser, eller begivenheden man søger, er flyttet til at andet lokale, end hvad man først troede. Det koster tid og ressourcer at være på vildspor, at forstyrre andre, at stå i kø efter hjælp eller at komme for sent, og det er en kæmpe stressfaktor for både den besøgende og personale.

AskCody har med WayFinder - et navigationssytem til mobiltelefonen til bygninger og en række intelligente skilte - gjort det muligt for patienter, studerende, eller besøgende, let og enkelt at finde vej til sit mål, som man kender det fra GPS'en i trafikken. AskCody anvendes idag bl.a. på Copenhagen Business School, University College Nordjylland, og Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

CISS har med SmartCampus 1.0 og 2.0 udviklet en positioneringsmotor, der på baggrund af WiFi Location Fingerprinting kan positionere brugere i bygninger ned til 3 meters nøjagtigthed.

I SmartCampus 3.0 samarbejder CISS og AskCody om at forfine teknologien i denne positioneringsmotor i forhold til indendørs positionering, sådan en komplet, platformsuafhænging, webbaseret indendørs navigations- og positioneringsløsning kan tilbydes brugerne, med live-vejvisning på mobiltelefonen i bygninger.

Oplægget fokuserer derfor på teknologien bag SmartCampus 3.0, hvordan AskCody hjælper brugere og besøgende på vej i bygninger og hvilken service AskCody tilbyder, samt hvilken businesscase, der ligger i at kunne afhjælpe dårlig wayfinding på især sygehuse, i offentlige bygninger og på uddannelsesinstitutioner, hvor utallige brugere dagligt (mis)bruger egen og andres tid på ikke at kunne finde vej.

Læs mere:

> SummIT forside
> Slideshow med stemningsbilleder
> Stemningsbilleder på Flickr
> Program (med downloads)
> Keynote speakere
> Kontakt

 

 

Se slides her:

Preben Holst Mogensen, AU

Allan Mørch, AskCody

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet