Brancheanvendelse: Fødevarer

 

Formiddag (10.30-11.10):

Virksomhedsoplæg: Hvordan bliver svinet skåret?
Oplægsholder: Lars Bager Christensen, Teknologisk Institut

> Download slides

Om oplægget:

En meget vigtig parameter for slagteriets bundlinje er viden om hvordan hver enkelt slagtekrop udnyttes optimalt. Men forud for denne viden går et avls- og afregningssystem til at producere den mest værdifulde slagtekrop. Og efter denne viden kommer flere lokale systemer på slagteriet til at håndtere og udnytte slagtekroppen ved at sortere, opskære og udbene optimalt til hver enkelt kundespecifikation.  Systemer der inkluderer sporbarhed og tracking, multivariat billedanalyse, røntgenfysik, paralleliseret rekonstruktion af CT skanninger, styring af skarpe knive og design af en masse rustfrit stål.


Forskeroplæg: "Sådan skal svinet skæres"
Oplægsholder: Bjarne Kjær Ersbøll, DTU

> Download slides

Om oplægget:

Der er næppe mange, som havde forestillet sig, at svineslagtning skulle gå hen og blive custom design. Det er imidlertid allerede virkelighed og teknikken udvikles løbende. I foredraget: ”Sådan skal svinet skæres” får vi et indblik i den fagre nye verden, som udfolder sig i et moderne svineslagteri. I et stort forskningsprojekt mellem DTU og Slagteriernes Forsknings Institut har en CT-skanner været udnyttet til at skaffe viden om forskelligheden mellem grise. Kender man denne forskellighed kan den udnyttes til at foretage en helt specifik udskæring af den enkelte gris, så råvarerne udnyttes så optimalt som overhovedet muligt. Med over 20 millioner slagtede danske svin om året betyder selv en lille forbedring en stor sum penge på bundlinjen. I dag udnyttes den ny-høstede viden om grisenes forskellighed til at optimere tolerancerne på slagtegangen, men perspektivet er i fremtiden at skanne hver enkelt gris for at kunne udskære netop den gris helt optimalt.

 

Eftermiddag (13.30-14.10):

Oplæg: User Experience-metoder i fødevarebranchen

Oplægsholdere: Lars Bo Larsen, AAU og Helle Heiselberg, Consumer Lab

> Download slides (Helle Heiselberg)

> Download slides (Lars Bo Larsen)

Om oplægget:

Med baggrund i en forundersøgelse og en efterfølgende workshop i januar startes et miniprojektetet, hvis formål er at udforske og demonstrere anvendelsen af brugerinddragelsesmetoder kendt fra user experience design i fødevarebranchen. Det har viste sig, at der er et stort sammenfald af de problemstillinger man møder vedr. brugerinddragelse under produktudviklingen af f.eks. fødevarer og IT-produkter. Dermed forventes der at være grundlag for at kunne overføre de metoder der med succes benyttes indenfor user experience design af informationsteknologi til fødevarer. Resultatet af forundersøgelsen præsenteres.

 

Læs mere:

> SummIT forside
> Slideshow med stemningsbilleder
> Stemningsbilleder på Flickr
> Program (med downloads)
> Keynote speakere
> Kontakt

 

 

Se slides her:

Lars Bager Christensen

Bjarne Kjær Ersbøll

Helle Heiselberg, Consumer Lab

Lars Bo Larsen, AAU

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet