Lars Bager Christensen, Teknologisk Institut

Lars Bager Christensen har gennem hele sin professionelle karriere som ingeniør arbejdet med udvikling og applikation af industrielle sensorsystemer, de sidste snart 15 år målrettet slagteribranchen. Med sin ansættelse på Slagteriernes Forskningsinstitut som på det seneste er blevet en integreret del af Teknologisk Institut, er anvendelserne bl.a. fokuseret på bedst mulig udnyttelse af råvaren, nemlig det slagtesvin som landmanden producerer til slagteriet. Lige fra systemer til at producere den mest værdifulde sammensætning af slagtekroppen til styring af automatiske maskiner der kan sikre den optimale udnyttelse af råvaren.  En betydelig del af disse systemer er baseret på resultater af et tæt forskningssamarbejde med danske og internationale universiteter.

Oplæg: ”Hvordan bliver svinet skåret?”

Læs mere:

> SummIT forside
> Slideshow med stemningsbilleder
> Stemningsbilleder på Flickr
> Program (med downloads)
> Keynote speakere
> Kontakt

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet