Brancheanvendelse: Transport

 

Formiddag (10.30-11.10):

Forskeroplæg: Brændstofbesparelser i tung trafik
Oplægsholder: Kristian Torp, AAU 

> Download slides

Om oplægget:

Oplægget vil præsentere indholdet i og perspektiverne af miniprojektet ”Metode til reducering af udgiver til brændstof i tung trafik-segmentet”, hvor InfinIT, Dansk Transport og Logistik samt et antal transportvirksomheder vil undersøge en metode, hvor brug af fx forbrugsdata og GPS-data anvendes til at beregne mulige brændstofbesparelser i tung trafik. På sigt er formålet at gøre projektets resultater til praksis for større dele af transportsektoren – med meget store besparingsmuligheder til følge. Faktisk ser forskerne muligheder for at spare op til 30% af brændstofforbruget. 

 

Eftermiddag (13.30-14.10):

Virksomhedsoplæg: ITS Platform Nordjylland – en forretningsmulighed eller ?
Oplægsholder: Brian Jørgensen, GateHouse A/S

Om oplægget:

ITS Platform Nordjylland er et stort projekt, etableret i Aalborg området, som et samarbejde mellem Aalborg Universitet, to private virksomheder, samt en række private og offentlige organisationer med interesse i ITS. Projektet har til formål at etablere en platform for afprøvning af ITS-teknologier og -løsninger. Ved at tilbyde en basisplatform, der indeholder de generelle elementer i en ITS-løsning, er det hensigten at nye projekter kan fokusere på konkrete ITS-løsninger, og ikke nødvendigvis behøver at etablere sin egen infrastruktur.

Oplægget vil beskrive platformens muligheder og potentiale, men også stille spørgsmålstegn ved mulighederne for ITS i Danmark. Visionerne for brug af ITS har været store, og der har været optimisme omkring potentialet. I praksis er business casen dog meget usikker, eftersom Danmark som helhed er gået i "flyverskjul" når det gælder indførsel af ITS, hvor stort set alt er sat på hold, senest med aflysning af lastbilsroadpricing og ingen aktiviteter på teknisk afprøvning.

Læs mere:

> SummIT forside
> Slideshow med stemningsbilleder
> Stemningsbilleder på Flickr
> Program (med downloads)
> Keynote speakere
> Kontakt

 

 

Se slides her:

Kristian Torp, AAU