Et kig ind i fremtiden: Fremtidens Internet

Formiddag (11.15-11.55):

Oplæg: Fremtidens Internet – hvad leverer industrien og hvad vil brugerne have?

Oplægsholdere:  René Skytte Christoffersen, Ericsson, og Knud Erik Skouby, Aalborg Universitet

Om oplægget:

Industriens bud på tjenester og applikationer i fremtidens internet fremlægges i form af Ericsson's visioner, og det sammenstilles med bud på brugernes ønsker. Match'et mellem de to samt de vigtigste drivkræfter i udviklingen diskuteres.

 

Eftermiddag (14.15-14.55):

Virksomhedsoplæg: Fremtidens tv-seer (14.15-14.35)

Oplægsholder: Clara Mai Kunstmann, YouSee

> Download slides

Om oplægget:

Verdenen inden for tv-distribution ændres sig i takt med, at udbredelsen af bredbånd og højere hastigheder på internettet giver YouSee muligheder for at udvikle nye on demand tjenester til kunderne. Den nye tv-seer vil se tv nu og her og alle steder. Samtidig vokser streaming markant, de sociale medier påvirker brugen af tjenester, og indhold kan findes flere og flere steder. Oplægget handler om, hvad YouSee har af tanker om tv-distribution og streamingtjenester i fremtiden.


 

Forskeroplæg: Fremtidens Internet – Fremtidens TV? 

Oplægsholder: Knud Erik Skouby, Aalborg Universitet

Om oplægget:

Hvordan kommer vi til at se TV i fremtiden? Vil det ske på den velkendte måde via antenner og kabler – eller vil det ske over internettet som streaming? Hvad vil en sådan forskydning betyde med hensyn til aktører og indhold – ikke mindst dansk produceret indhold?


 

Oplæg: Net innovation - Andre aspekter af Fremtidens Internet

Oplægsholder: Jesper Thestrup, In-JeT ApS

> Download slides

Om oplægget:

Europa Kommissionen arbejder på at Fremtidens Internet skal bringe løsninger på en række samfundsmæssige udfordringer, og ikke mindst være med til at sikre virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne. Jesper Thestrup fra In-JeT ApS præsenterer nogle hovedlinjer fra et position paper udarbejdet af FInES (Future Internet and Enterprise Systems) cluster. I præsentationen omtaltes emner som Digital Business Innovation, The Sensing Enterprise, Web Entrepreneurship og Collective Awareness Platforms

 

Læs mere:

> SummIT forside
> Slideshow med stemningsbilleder
> Stemningsbilleder på Flickr
> Program (med downloads)
> Keynote speakere
> Kontakt

 

 

Se slides her:

Clara Mai Kunstmann, YouSee

Jesper Thestrup, In-JeT ApS

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet