Metoder: Computer vision

Formiddag (10.30-11.10):

Oplæg: Fysisk rehabilitering i eget hjem

Oplægsholder: Kim Steenstrup Pedersen, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og DigiCorpus ApS

> Download slides

Om oplægget:

Forskningen indenfor computer vision har i de seneste par år ført til en mindre revolution indenfor kamera-baseret menneske-maskine interaktionsteknologi (eksempelvis Microsoft Kinect) som har medført introduktion af tilgængeligt og billig avanceret kameraudstyr. Ved at anvende dette udstyr sammen med tracking af kroppen og matematiske modeller af fysioterapeutiske øvelser har vi bygget et system som kan monitorere en patients udførsel af en øvelse. Udfra monitoreringen kan systemet give korrektiv feedback som efterligner den feedback fysioterapeuten ville give til patienten. Målet med systemet er at hjælpe patienten med at øge effektiviteten af træning i eget hjem og derved hjælpe patienten til hurtigere at blive rask.


 

Eftermiddag (13.30-14.10):

Oplæg: Tidlig diagnose af Alzheimers

Oplægsholdere: Lauge Sørensen, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, og Mads Nielsen, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og Biomediq A/S

Om oplægget:

Datalogiforskere leverer et godt bud på metode til tidlig diagnosticering af bl.a. Alzheimers. Metoden er bl.a. avanceret billedanalyse og mønstergenkendelse af MR skanninger af hjernevævet.

Alzheimers er svær at diagnisticere før det er så fremskredent, at livskvaliteten er reduceret. I 2011 ændredes de internationale anbefalinger af Alzheimersdiagnose til ikke kun at bruge neuropsykologiske undersøgelser, men også biomarkører of hjerneskanninger. I foredraget gennegås metoder til at kvantificere hjernes krympning og strukturen af f.eks. hippocampus, og deres anvendelse til diagnose og prognose af Alzheimers.

Biomediq A/S fortæller om deres anvendelser i forbindelse med kliniske forsøg til godkendelse af ny Alzheimers-medicin.

Læs mere:

> SummIT forside
> Slideshow med stemningsbilleder
> Stemningsbilleder på Flickr
> Program (med downloads)
> Keynote speakere
> Kontakt

 

 

Se slides her:

Kim Steenstrup Pedersen, DIKU og DigiCorpus

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet