Temadag: Kan usability-arbejde virkelig betale sig?


InfinITs interessegruppe for Usability og Interaktionsdesign inviterer til temadag under overskriften:

Kan usability-arbejde virkelig betale sig?

onsdag 25. sep. 2013 hos eBay Classifieds Group

 

Mange deltagere i interessegruppen for Usability og interaktionsdesign har fortalt, at de er yderst motiverede for at styrke usability-arbejdet i den virksomhed, hvor de er ansat. Men mange af dem er ansat i små eller mellemstore virksomheder, og når de foreslår dette, bliver de spurgt, om det virkelig kan betale sig.

Formålet med dette møde i interessegruppen er at præsentere de gode økonomiske argumenter for usability-arbejde. Det kunne også kaldes business-casen for usability, hvor vi diskuterer, hvad usability-arbejde koster, og hvad der kan vindes. Vi har inviteret en gruppe af praktikere og teoretikere, som vil fortælle om erfaringer med usability-arbejde i software-virksomheder, med fokus på de økonomiske perspektiver.

eBay og InfinIT er værter ved dagens arrangement.

Oplægsholdere på dagen:

  • Mikkel Michelsen, Lead UX Designer, eBay Classifieds Group
  • Thomas Jensen, Mobile Product Manager, eBay Classifieds Group
  • Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
  • Rolf Molich, Ejer, DialogDesign
  • Thomas Snitker, CEO/Usability Specialist, SnitkerGroup
  • Iben Friis Sørensen og Caroline Astrid Bunken, webkonsulenter, Center for Digitalisering, Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

> Læs reportage og se slides fra dagen herProgram

09.15-09.30   Ankomst og morgenkaffe

09.30-09.45   Velkomst
v/ InfinIT og eBay

09.45-10.15   User experience for mobil e-commerce – et nyt paradigme
v/ Mikkel Michelsen, Lead UX Designer og Thomas Jensen, Mobile Product Manager, eBay Classifieds Group.
De vil fortælle om en businesscase fra et af eBay’s store brands i Danmark, DBA. Den mobile app er for nyligt blevet relanceret med helt nye muligheder for mobil e-commerce. I oplægget vil Thomas og Mikkel fortælle om visionen, User Experience designet og efterfølgende learnings og konsekvenser for forretningen fremover.

10.15-10.40   Forskning i forholdet mellem gevinst og omkostning ved usability-arbejde
v/ Jan Stage, professor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
Der findes en betydelig mængde forskning om usability-arbejde, og en del af denne beskæftiger sig faktisk med usability-arbejde i praksis. Når det kommer til forholdet mellem gevinster og omkostninger ved usability-arbejde for en software-udvikler er forskningen imidlertid mere begrænset. Foredraget giver en oversigt over state-of-the-art inden for den forskning, der findes, og fremhæver de væsentligste resultater.

10.40-11.05   Pause

11.05-11.30   Kan kvalitet virkelig betale sig?
v/ Rolf Molich, Ejer, DialogDesign
Kan det virkelig betale sig at købe økologiske varer i stedet for almindelige varer? Kan det virkelig betale sig at have en supportafdeling? Kan usability arbejde virkelig betale sig?
Svarene på disse spørgsmål er komplicerede og til dels subjektive, bl.a. fordi der sjældent er nogen umiddelbart gennemskuelig sammenhæng mellem årsag og virkning, og fordi en del organisationer mangler den fornødne modenhed til at de korrekte svar giver mening.
I mit indlæg vil jeg kort beskrive, hvordan man kan gøre årsag og virkning mere sammenlignelige. Jeg vil også give et eksempel på en metode, som med strikse målemetoder beviste, at usability arbejdet overgik de aftalte resultater. Afslutningsvis vil jeg fortælle hvorfor kunden alligevel ikke var tilfreds ;-)

11.30-11.55   You manage what you measure
v/ Thomas Snitker, CEO/Usability Specialist, SnitkerGroup
Om at måle på brugervenlighed, og at måle mangel på brugervenlighed
Thomas Visby Snitker taler om mulighederne for at indarbejde brugernes behov, forventninger, forudsætninger og krav kontinuerligt i udviklingen af produkter og tjenester. Med nedslag i forskellige faser af produktudviklingen viser han hvordan denne proces kan hjælpe forretningen – hvordan usability-arbejde virkelig kan betale sig.

12.00-12.55   Frokost

12.50-13.15   Strategisk anvendelse af usabilitytests i Københavns Kommune
v/ Iben Friis Sørensen og Caroline Astrid Bunken, Webkonsulenter, Center for digitalisering, Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune
Københavns Kommune har i flere år anvendt brugerinddragelse og udførelse af usabilitytests på både kommunens hovedsite www.kk.dk samt subsites (borgerrettede sites). De sidste par år er der i det hele taget kommet fokus på at gøre offentlige websites og digitale løsninger mere brugervenlige. Derfor har Københavns kommune arbejdet systematisk med at teste og forbedre i særdeleshed www.kk.dk’s brugervenlighed, men det har samtidig været en del af det strategiske fokus, at udgifter og gevinster skal hænge sammen. Oplægget giver således et indblik i, hvordan Københavns Kommune har fokuseret på usability og hvilket udbytte, der er kommet af det strategiske arbejde med usability.

13.15-14.00   Plenumdiskussion
Kan usability-arbejde virkelig betale sig?

Tid og sted

Dato:  25. september 2013
Tid:  09.15-14.00
Sted:  eBay Classifieds Group, Axel Kiersvej 11, 8270 Højbjerg
Auditoriet ”Monolitten”
Pris:  200 kr. Ved udeblivelse eller afbud på dagen faktureres et no-show-gebyr på 500 kr.
Kontakt navn:  Tina Lindekilde Sørensen
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  18. september 2013


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet