Big data i produktionen


Big data sætter fokus på indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af store mængder af data.

På dette seminar vil vi konkretisere mulighederne med præsentationer af forskellige virksomheders håndtering og brug af Big data til at forbedre forretningen, produktionsprocesser, kvalitetsprocesser. Hvad er muligheder for at anvende teknologierne fra Big data i forbindelse med produktionsprocesser? Hvad vil det få at betydning for automatisering fremadrettet?

På seminaret vil forskellige virksomheder komme omkring følgende emner:

  • Hvorledes indsamles data?
  • Udvælgelse af data - Hvilke data kan bruges til at skabe information af værdi?
  • Hvorledes analyseres data? - Og med hvilken hastighed kan disse analyser gennemføres?
  • Hvorledes processers og fortolkes data? – Hvad kræver det af organisationen?
  • Hvad er værdien for virksomheden rent forretningsmæssigt (produktivitet & effektivitet, fleksibilitet, kvalitet)?

Big data på tværs af forsyningskæden

En ny tendens peger på, at kombinationen af større datasæt fra hele forsyningskæden (Supply Chain) kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder i form af produktivitet, kvalitet, effektivitet, leveranceperformance. For eksempel kan der være en mulighed for, at procesoptimere i forhold til råvarekvalitet og dermed finde et optimum.

Deltag i seminaret, og få et billede af de muligheder der er for at forbedre produktiviteten og kvaliteten af produktion og maskiner. Få et billede af de muligheder din virksomhed har for at udnytte digitaliseringen og af hvor moden din virksomhed er til at komme i gang.

Vel mødt til et spændende seminar.

Download program for dagen

Arrangører

Seminaret er arrangeret i samarbejde mellem Erhvervsnetværket SESAM og Innovationsnetværket InfinIT.

Pris

1.800 kr. ekskl. moms for medlem­mer af SESAM og InfinIT. 3.900 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer.

Medlemmer af InfinIT skal krydse af, at de er InfinIT-medlemmer i SESAMS-tilmeldingsmodul.

Tilmelding

Tilmeld dig her: www.sesam-world.com/tilmelding/

Mail: info@sesam-world.com

Tlf. 72401464 (SESAM-World)Tid og sted

Dato:  7. april 2016
Tid:  9.00-16.30
Sted:  KMD A/S, Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense Ø
Pris:  1.800 kr. ekskl. moms for medlem­mer af SESAM.og InfinIT. 3.900 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer.
Kontakt navn:  Merete Carlson, tlf. 20757145
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet