Biomarkører som spirende vækstområde


InfinIT inviterer i samarbejde med en række partnere til kick-off-møde i projektet 'Biomarkører som spirende vækstområde'.

'Biomarkører som spirende vækstområde' er et projekt, som fokuserer på, hvordan vi i Danmark kan skabe bedre mulighed for sygdomsforebyggelse, diagnosticering og behandling ved at facilitere tværfagligt samarbejde omkring identifikation og brug af biomarkører.

Projektet vil dels gennemføre tværdisciplinære netværksaktiviteter m.h.p. at facilitere og udbygge samarbejdet mellem fagområderne IKT, biotek og klinisk forskning og udvikling med individet/patienten i centrum. Parallelt og i samspil hermed vil projektet undersøge muligheden for at udarbejde en pilotmodel for, hvordan virksomheder og forskere kan indgå et individcentreret tværdisciplinært samarbejde.

På dette kick-off-møde vil vi definere retningen for de næste 2,5 års arbejde med udgangspunkt i behov, potentialer og barrierer set fra tre forskellige perspektiver: IKT, biotek/farma/klinisk og patient/bruger perspektiv.

Download printvenligt program

 

Morning program

 

09.00-09.30 Registration/coffee
09.30-09.45 Welcome and introduction to the project
"Biomarkers as an emerging growth area in Denmark"
Peter Olesen
09.45-10.30 Keynote: Biomarkers - State of the art
Alain van Gool
10.30-11.00 Biomarkers from the perspective of a patient association
Lars Werner
11.00-11.15 Coffee Break
11.15-11.35 The ICT perspective
Jan Madsen
11.35-11.55 The patient/user perspective
Dorthe Brogaaard, Birgitte Bruun
11.55-12.15 The Biotech/Pharma perspective
Kim Holmstrøm
12.15-12.30 Introducing workshops and interactive lunch.
Divide participants into the three workshops - and introduce the "Pixie books"
Elias Zafirakos and Niels Westergaard
12.30-13.30 Interactive lunch and icebreaking in workshop groups

 

Afternoon program

13.30-15.30 Interactive workshop session
3 parallel workshops exploiting needs, potential and barriers for developing and utilizing biomarkers in Denmark seen through three different lenses: The ICT, the biotech/pharma/clinic and patient/user perspective
15.30-16.30 Conclusions and key results identified in the three workshops, establishment of working groups for future work
Moderator: Elias Zafirakos
16.30-17.00 Networking and refreshments

 

 

 


Arrangører

Biopeople/KU, The Danish Biomarker Network, SDU/BrandBase, DTU/InfinIT, Bioneer, Forsknings- og InnovationsstyrelsenTid og sted

Dato:  24. maj 2016
Tid:  Kl. 9.00-17.00
Sted:  Carlsberg Akademi, Gamle Carlsberg Vej 15, 1799 København V
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Elias Zafirakos
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet