C-programmering


På dette seminar sætter vi fokus på C-programmeringssproget og på, hvad der er best practice, og hvad der er C’s styrker og svagheder.

Programmeringssproget C er opfundet i 1972 af Dennis Ritchie på Bell Labs. Kun få teknologier har overlevet så længe i it-verdenen.

Til trods for at mange har forudsagt C’s snarlige pensionering, ligger sproget den dag i dag blandt de mest udbredte sprog i verden (nr. 2 på Tiobe index).

Det bliver ofte sagt, at verden kører på C, og det er måske ikke så mærkeligt, da C oprindeligt blev udviklet i forbindelse med udviklingen af Unix-operativsystemet.

I dag kører alle operativsystemer hovedsageligt på C-kode, hvad enten det er Linux, Windows, iOS eller Android, og de fleste embedded systemer kører på C.

Der findes C-compilere til enhver tænkelig platform. C er blevet udskældt for at være usikkert og lavniveau.

Program

11.45-12.30  Ankomst og sandwich

12.30-14.25

Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel, InfinIT

C som programmeringssprog
v. Bent Thomsen, Institut for Datalogi, AAU
- Hvorfor vi elsker at hade C, og hvorfor vi hader at elske C

C og C++
v. Jens Lund Jensen, Skov A/S
- Vores overvejelse om skift fra C til C++

Embedded udvikling på Linux med C
v. Stefan Pielmeier, Albatros-Tech IVS
- Mest fra et management point of view

14.25-14.45

Kaffe

14.45-16.30

Erfaringer med C som det første programmeringssprog
v. Kurt Nørmark, Institut for Datalogi, AAU
- 15 års erfaring med undervisning i C programmering af studerende på datalogi- og softwareuddannelserne

Object Orientering, Test Driven Development og C
v. Ib Havn, VIA University College

Embedded software development with UML, Safety-Critical Java, and C
v. Hans Søndergaard, Via University College

Abstracts

Erfaringer med C som det første programmeringssprog v. Kurt Nørmark, Institut for Datalogi, AAU
I ganske mange år har C været det første programmeringssprog på Datalogi- og softwareuddannelserne på AAU. C er ikke et pædagogisk programmeringssprog, men det er et sprog med stor praktisk relevans. I dette oplæg vil vi diskutere vores erfaringer med C, både i relation til det første semester på uddannelserne, og som grundlag for programmering på de efterfølgende semestre.

C og C++ v. Jens Lund Jensen, Skov A/S
Skov A/S har for nyligt konverteret vores eksisterende kodebase fra C99 til C++17. Oplægget vil berøre vores overvejelser før, under og efter konvertering. Overvejelse såsom performance, udviklingshastigheder og hvordan, man håndterer ”rene” C-udviklere, som nu skal kode i C++.

Object Orientering, Test Driven Development og C v. Ib Havn, VIA University College
Hvorfor glemmer vi alt, hvad vi har lært om Object Orientering (OO) og Test Driven Development (TDD), når vi arbejder i C? Det er i virkeligheden ikke så svært! SOLID principperne bør også anvendes på det laveste niveau af softwarestakken.

Embedded software development with UML, Safety-Critical Java, and C v. Hans Søndergaard, Via University College
Even though object-oriented software development with UML has been a standard for about 20 years, and object-oriented analysis and design is the dominant development technique for application software, debugging with the C programming language is still dominating the process of designing embedded applications. This project focuses on the whole embedded software development process for building a demonstrator, - a model car with a number of sensors and actuators attached, and an app that communicates with the car using a wireless Bluetooth link.

The objective for this embedded project is to demonstrate that

  1. object-oriented software development with UML can be used effectively to ensure a better structure of the software
  2. the use of a procedural language such as C along with an object-oriented language such as Safety-Critical Java can be integrated easily into the object-oriented development process.

The result of the embedded project is both a testable, layered software solution with well-defined interfaces, and a documentation of all the different steps in the development process. This is useful for software engineers who may wish to use object-oriented software development for embedded applications.

 

Seminaret afholdes i samarbejde med IDA NordTid og sted

Dato:  21. november 2018
Tid:  K. 12.30-16.30
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  20. november 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet